TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 01/07/2022, 09:04
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 30/06 So với tuần trước
(-)
SBT 11733.7 18.65 5460400 16.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBT
SAV 294.8 18.40 3600 11.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến khối lượng của mã SAV
SII 990.4 15.35 4500 10.43 % Biểu đồ biến động giá của mã SII Biểu đồ biến động khối lượng của mã SII
SVT 184.7 15.95 59000 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến khối lượng của mã SVT
SGR 1050 17.50 24300 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
STG 2982 30.35 0 7.24 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến khối lượng của mã STG
SKG 950 15.00 665600 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKG
SGT 1924 26.00 40800 6.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến khối lượng của mã SGT
SVI 938.1 73.10 1100 6.10 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVI
SBA 1318.6 21.80 18400 5.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến khối lượng của mã SBA
SJF 506.9 6.40 787000 4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã SJF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJF
SMC 1104 18.10 95000 4.43 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến khối lượng của mã SMC
SZL 1148 57.40 1700 4.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZL
SFI 984.6 62.50 100 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến khối lượng của mã SFI
SZC 4500 45.00 462400 3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZC
ST8 455.3 17.70 9700 3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến khối lượng của mã ST8
SFG 675.4 14.10 100 2.92 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFG
STK 3621.2 51.20 7100 2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến khối lượng của mã STK
SCD 158.1 18.60 0 2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCD
SCS 7908.3 158.70 14400 1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SCS Biểu đồ biến khối lượng của mã SCS
STB 40532.1 21.50 18789800 1.42 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến động khối lượng của mã STB
SSB 52449.7 31.60 1468000 1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến khối lượng của mã SSB
SSI 18701.3 18.80 13242100 1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSI
SHP 2833.8 28.00 18700 1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến khối lượng của mã SHP
SCR 3330.2 9.09 3282500 0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCR
SGN 2283.6 68.00 3200 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến khối lượng của mã SGN
SPM 252 18.00 0 0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPM
SJD 1231.6 17.85 41400 0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến khối lượng của mã SJD
S4A 1523.4 36.10 700 0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến động khối lượng của mã S4A
SSC 539.7 36.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến khối lượng của mã SSC
SJS 8258.1 71.90 8900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJS
SHB 36074.6 13.50 5105900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
SFC 254.1 22.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFC
SMB 1220.7 40.90 1100 -0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến khối lượng của mã SMB
SBV 387.2 14.15 19100 -0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBV
SAB 99142.1 154.60 24300 -0.64 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến khối lượng của mã SAB
SC5 266.7 17.80 400 -0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SC5
SRF 457 12.85 0 -1.15 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến khối lượng của mã SRF
SRC 463.1 16.50 3900 -1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRC
SHA 177.3 5.30 27700 -2.21 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến khối lượng của mã SHA
SMA 173 8.50 400 -2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMA
SHI 2185.2 14.55 275200 -3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến khối lượng của mã SHI
SVD 149.9 5.81 43000 -3.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVD
SAM 3982.3 10.90 1251300 -6.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến khối lượng của mã SAM
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.