TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 01/07/2022, 07:53
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 30/06 So với tuần trước
(-)
TGG 185.6 6.80 3359800 27.82 % Biểu đồ biến động giá của mã TGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TGG
TNC 966.4 50.20 700 16.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TNC Biểu đồ biến khối lượng của mã TNC
TLG 3858.6 49.60 65300 10.96 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLG
TDG 95.6 5.70 275600 10.89 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến khối lượng của mã TDG
TDH 619.6 5.50 158600 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDH
TVS 3453.2 32.25 193400 9.88 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến khối lượng của mã TVS
THG 816.1 51.10 31500 9.19 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến động khối lượng của mã THG
TIX 981 32.70 100 8.46 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến khối lượng của mã TIX
TTB 195.7 3.80 370800 8.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTB
TLD 236.5 5.79 72200 8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến khối lượng của mã TLD
TLH 919 9.00 465500 6.51 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLH
TSC 1279.6 6.50 1161500 6.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến khối lượng của mã TSC
TDM 4100 41.00 719100 5.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDM
TV2 1987.6 44.15 151400 5.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV2
TMT 884.6 22.75 14300 3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMT
TNA 466 9.40 117700 3.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến khối lượng của mã TNA
TCO 189 10.10 506700 3.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCO
TRC 1239 41.30 200 3.25 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến khối lượng của mã TRC
TMP 3815 54.50 600 3.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMP
TCT 498.1 38.95 4600 3.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến khối lượng của mã TCT
TCD 1886.6 9.96 306900 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCD
TCM 3991.3 46.50 418400 2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến khối lượng của mã TCM
TNI 200 3.81 269100 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNI
TPB 42944.7 27.15 1757700 2.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến khối lượng của mã TPB
TVB 711.2 7.02 267400 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVB
TIP 620.2 23.85 22600 1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến khối lượng của mã TIP
TNT 358.5 7.03 48200 1.44 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNT
TCL 1069.1 35.45 34100 1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến khối lượng của mã TCL
TPC 222.6 9.11 1900 1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPC
TVT 636.3 30.30 3700 1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến khối lượng của mã TVT
TBC 1905 30.00 4100 0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBC
TTA 1720.4 11.80 164800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TTA Biểu đồ biến khối lượng của mã TTA
TCH 7149.9 10.70 4799400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCH
TDW 365.5 43.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến khối lượng của mã TDW
TDC 1120 11.20 182700 -0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDC
TTF 2806 7.13 1669900 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến khối lượng của mã TTF
TRA 3855.2 93.00 1100 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRA
TCB 124813 35.55 3566500 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến khối lượng của mã TCB
TDP 1565.5 26.00 0 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDP
TYA 93.9 15.30 55400 -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến khối lượng của mã TYA
TEG 297.9 9.20 511400 -3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TEG
TMS 8554.4 80.80 11600 -3.46 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến khối lượng của mã TMS
TNH 2126.9 41.00 414700 -4.54 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNH
TTE 398.9 14.00 0 -5.08 % Biểu đồ biến động giá của mã TTE Biểu đồ biến khối lượng của mã TTE
THI 1220 25.00 400 -5.12 % Biểu đồ biến động giá của mã THI Biểu đồ biến động khối lượng của mã THI
TN1 898.3 26.00 5700 -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TN1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TN1
TCR 45.8 4.42 2700 -9.43 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCR
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.