TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 14:46
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
HOT 303.2 37.90 100 18.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HOT
HAG 7493.9 8.08 8603300 15.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến khối lượng của mã HAG
HAI 434.8 2.38 2653500 13.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HAI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAI
HCM 9115.2 19.90 4108700 11.80 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến khối lượng của mã HCM
HRC 1631.2 54.00 400 8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRC
HHP 282.8 10.10 54500 7.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến khối lượng của mã HHP
HDC 3143.2 36.35 1846200 5.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDC
HAS 92.8 11.60 800 5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến khối lượng của mã HAS
HCD 265 8.39 688600 4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCD
HBC 3828.4 17.35 6467400 4.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến khối lượng của mã HBC
HAX 933.4 18.85 130500 2.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAX
HT1 5914.6 15.50 407300 2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HT1
HTI 447.8 17.95 0 1.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTI
HNG 5642.5 5.09 2707900 1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến khối lượng của mã HNG
HTL 237.6 19.80 0 1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTL
HUB 369 24.20 29700 0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HUB Biểu đồ biến khối lượng của mã HUB
HPX 7375.5 27.35 267800 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã HPX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPX
HTN 2495.3 28.00 81100 0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến khối lượng của mã HTN
HSG 7139.5 15.90 10291200 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSG
HII 521.5 7.08 209200 0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến khối lượng của mã HII
HU3 75.5 7.55 1400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU3
HTV 160.5 12.25 1600 -0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến khối lượng của mã HTV
HSL 196.2 6.10 141100 -0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSL
HAR 486.5 4.80 144000 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến khối lượng của mã HAR
HHS 1732.6 5.39 808500 -1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHS
HVN 33769.5 15.25 808200 -2.24 % Biểu đồ biến động giá của mã HVN Biểu đồ biến khối lượng của mã HVN
HVX 163.3 4.24 6200 -3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVX
HHV 3155.1 11.80 - -3.28 %
HVH 136.1 6.20 126700 -3.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVH
HQC 1920.7 4.03 5550200 -3.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HQC Biểu đồ biến khối lượng của mã HQC
HAP 742.1 6.68 96900 -4.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAP
HU1 92.1 9.21 17500 -5.73 % Biểu đồ biến động giá của mã HU1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU1
HPG 97509.7 21.80 12828800 -6.03 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPG
HDG 11170.4 54.80 1211000 -6.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến khối lượng của mã HDG
HDB 46167.7 23.00 2243200 -6.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDB
HAH 4924.1 72.10 677200 -10.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HAH Biểu đồ biến khối lượng của mã HAH
HID 345 5.87 258300 -14.93 % Biểu đồ biến động giá của mã HID Biểu đồ biến động khối lượng của mã HID
HMC 343.4 16.35 148600 -16.69 % Biểu đồ biến động giá của mã HMC Biểu đồ biến khối lượng của mã HMC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.