TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 14:44
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
CCL 461.2 9.71 199400 12.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCL
CVT 1467.6 40.00 2000 7.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến khối lượng của mã CVT
CTG 118942.3 24.75 2945000 5.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTG
CAV 3381.1 58.70 0 4.82 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến khối lượng của mã CAV
CTI 819 13.00 169400 2.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTI
CSM 1875.6 18.10 206300 2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến khối lượng của mã CSM
C32 378.8 25.20 10500 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C32
CTS 1701.2 14.80 505500 1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến khối lượng của mã CTS
CMG 6321.9 58.00 26100 1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMG
CTF 1838.9 25.40 349400 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến khối lượng của mã CTF
CII 4785.6 16.85 4061600 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến động khối lượng của mã CII
CDC 379.3 17.25 122400 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến khối lượng của mã CDC
CLW 461.5 35.50 6200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLW
CLL 948.6 27.90 7100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến khối lượng của mã CLL
CKG 1130.1 13.05 1083800 -1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKG
CTD 4121.3 52.00 144300 -2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến khối lượng của mã CTD
CHP 3525.9 24.00 3500 -3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHP
CIG 171.9 5.45 24000 -4.72 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
CRC 202.5 6.75 92800 -4.93 % Biểu đồ biến động giá của mã CRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CRC
CMV 243.3 13.40 6600 -4.96 % Biểu đồ biến động giá của mã CMV Biểu đồ biến khối lượng của mã CMV
CLC 917.3 35.00 25500 -6.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLC
CEE 502.2 12.10 900 -6.92 % Biểu đồ biến động giá của mã CEE Biểu đồ biến khối lượng của mã CEE
C47 338.6 12.30 40000 -7.17 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C47
CRE 4163 20.65 460000 -7.19 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến khối lượng của mã CRE
CTR 5863.5 63.10 648800 -7.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTR
CCI 535 30.15 3100 -7.80 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến khối lượng của mã CCI
CMX 1493.8 17.20 755000 -8.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMX
CSV 2068.6 46.80 334000 -11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến khối lượng của mã CSV
CNG 999 37.00 80700 -12.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNG
COM 735.7 52.10 4100 -26.52 % Biểu đồ biến động giá của mã COM Biểu đồ biến khối lượng của mã COM
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.