TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 01/07/2022, 08:36
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 30/06 So với tuần trước
(-)
PNJ 31175.7 128.50 700800 6.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNJ
PAC 1719.5 37.00 21900 5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến khối lượng của mã PAC
PGC 1146.5 19.00 24300 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGC
PGI 2994.2 27.00 53300 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến khối lượng của mã PGI
PJT 252.3 10.95 10600 3.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJT
PVT 6537.8 20.20 3552600 2.54 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến khối lượng của mã PVT
PTL 421 4.21 170000 2.43 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTL
PMG 628.2 14.90 1700 2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến khối lượng của mã PMG
PET 3400.9 37.60 571300 1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến động khối lượng của mã PET
PSH 1463.9 11.60 433000 1.31 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến khối lượng của mã PSH
PGV 29434.9 26.20 7300 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGV
PC1 9288.8 39.50 2410700 0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã PC1
PAN 4478.6 20.70 1448800 0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAN
PLP 441 7.35 307900 -0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến khối lượng của mã PLP
PHR 8807.4 65.00 894900 -0.31 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHR
POM 1971.7 7.05 82800 -0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến khối lượng của mã POM
PDR 34791.3 51.80 1434600 -0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
PLX 52143.3 40.30 636800 -0.98 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến khối lượng của mã PLX
PPC 5709.1 17.50 112300 -1.13 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPC
PHC 372.4 7.35 162500 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến khối lượng của mã PHC
PIT 109.1 7.18 6800 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIT
POW 31849.5 13.60 13179700 -2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến khối lượng của mã POW
PVD 13995.3 16.60 4342600 -3.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVD
PGD 2898 32.20 0 -3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến khối lượng của mã PGD
PTB 4109.5 60.40 158900 -4.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTB
PDN 1835.5 99.10 0 -6.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến khối lượng của mã PDN
PTC 286.2 8.86 69700 -12.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.