TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 01/07/2022, 08:33
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 30/06 So với tuần trước
(-)
ACC 1198.5 14.10 46600 8.46 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACC
ABR 264 13.20 700 5.60 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến khối lượng của mã ABR
ASP 250.2 6.70 67800 5.02 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
AMD 477.4 2.92 2005100 3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã AMD Biểu đồ biến khối lượng của mã AMD
ADS 547.4 19.50 250300 3.72 % Biểu đồ biến động giá của mã ADS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADS
APC 373.3 18.55 4200 3.63 % Biểu đồ biến động giá của mã APC Biểu đồ biến khối lượng của mã APC
APH 2926.6 12.00 3206100 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã APH Biểu đồ biến động khối lượng của mã APH
AGR 1994.9 9.41 533700 2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến khối lượng của mã AGR
AAT 593.4 9.30 442800 2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã AAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAT
AST 2605.5 57.90 15200 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến khối lượng của mã AST
ACB 64846.8 24.00 2088400 1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACB
APG 914.4 6.25 2258100 0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến khối lượng của mã APG
AGG 4245.1 38.00 107700 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGG
ASM 5047.9 15.00 2131600 0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã ASM Biểu đồ biến khối lượng của mã ASM
ACL 1218.9 24.30 260600 -0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACL
ADG 749.8 37.70 86700 -1.57 % Biểu đồ biến động giá của mã ADG Biểu đồ biến khối lượng của mã ADG
ABS 312.5 10.85 301100 -1.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ABS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABS
AGM 495 27.20 172500 -1.98 % Biểu đồ biến động giá của mã AGM Biểu đồ biến khối lượng của mã AGM
ABT 550.2 39.00 1400 -2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã ABT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABT
AAA 3688.7 11.30 3077000 -3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến khối lượng của mã AAA
ASG 2095.6 27.70 200 -3.48 % Biểu đồ biến động giá của mã ASG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASG
AAM 142.6 11.55 12000 -3.75 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến khối lượng của mã AAM
ANV 6759.6 53.00 764500 -7.18 % Biểu đồ biến động giá của mã ANV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ANV
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.