TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 5, 18/08/2022, 00:50
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 17/08 So với 6 tháng trước
(-)
VNS 1146.8 16.90 21800 48.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNS
VSH 9284.3 39.30 196800 42.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến khối lượng của mã VSH
VPD 2371.6 22.25 10800 28.99 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPD
VGC 29277.3 65.30 1680600 25.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến khối lượng của mã VGC
VHC 15935.5 86.90 1271900 15.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHC
VSI 311.5 23.60 1000 14.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến khối lượng của mã VSI
VAF 565 15.00 200 11.84 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAF
VPI 14520 66.00 825200 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến khối lượng của mã VPI
VCA 223.3 14.70 13400 5.18 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
VCF 6570.4 247.20 500 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến khối lượng của mã VCF
VTB 146.2 12.20 0 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTB
VFG 1599.6 49.85 400 1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến khối lượng của mã VFG
VOS 2604 18.60 1833800 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOS
VDP 491.2 36.30 1600 0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến khối lượng của mã VDP
VNL 220.6 23.40 12200 -3.59 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNL
VSC 4438.5 36.60 1029100 -5.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến khối lượng của mã VSC
VCB 385700.1 81.50 764000 -6.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCB
VNM 151730.8 72.60 1316400 -7.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến khối lượng của mã VNM
VMD 383.7 24.85 30200 -10.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMD
VJC 66889 123.50 769800 -12.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến khối lượng của mã VJC
VRE 68700.1 29.50 1633100 -14.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRE
VPB 115632.2 30.15 10393600 -16.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến khối lượng của mã VPB
VIC 256677.9 67.30 2201000 -19.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIC
VPS 283.7 11.60 600 -19.47 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến khối lượng của mã VPS
VCI 12227.5 36.50 7479800 -19.71 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCI
VND 27097 22.25 20985900 -21.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến khối lượng của mã VND
VHM 266922.7 61.30 2505800 -21.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHM
VIB 42625.8 26.15 2337400 -24.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến khối lượng của mã VIB
VNG 1157.6 11.90 29700 -24.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNG
VID 253.9 7.15 6700 -25.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến khối lượng của mã VID
VNE 1076.2 11.90 328500 -26.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNE
VTO 670.1 8.39 197700 -28.55 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến khối lượng của mã VTO
VIX 3844.3 14.00 9177100 -31.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIX
VIP 458.8 6.70 100700 -34.19 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến khối lượng của mã VIP
VPH 857.3 8.99 573700 -36.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
VCG 11369.6 23.40 4189900 -39.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến khối lượng của mã VCG
VDS 1476.7 14.05 683300 -41.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDS
VPG 2184 30.30 962800 -43.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến khối lượng của mã VPG
VRC 627.5 12.55 47900 -63.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.