TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 10/08/2022, 04:05
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 09/08 So với 1 năm trước
(-)
VHC 15495.4 84.50 879100 104.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHC
VNS 1201.1 17.70 24100 98.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến khối lượng của mã VNS
VPH 885.9 9.29 382900 95.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
VGC 26407.8 58.90 1047300 93.66 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến khối lượng của mã VGC
VPI 14322 65.10 1574200 74.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPI
VOS 2576 18.40 4821700 73.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến khối lượng của mã VOS
VSH 9201.6 38.95 162200 73.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSH
VRC 637.5 12.75 75000 59.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến khối lượng của mã VRC
VNE 1089.7 12.05 718800 58.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNE
VPD 2313 21.70 21800 55.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến khối lượng của mã VPD
VSI 315.5 23.90 600 41.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSI
VAF 521.7 13.85 700 33.39 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến khối lượng của mã VAF
VCA 220.2 14.50 800 24.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
VIX 3652.1 13.30 8497200 21.49 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến khối lượng của mã VIX
VTB 149.8 12.50 0 17.13 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTB
VCF 6644.8 250.00 300 13.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến khối lượng của mã VCF
VSC 4668.9 38.50 357700 10.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSC
VND 27462.4 22.55 21850200 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến khối lượng của mã VND
VCB 382387.3 80.80 1217900 6.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCB
VNL 215.9 22.90 31800 5.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến khối lượng của mã VNL
VJC 68459.7 126.40 664800 5.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VJC
VFG 1764.9 55.00 2900 4.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến khối lượng của mã VFG
VDP 498 36.80 100 3.59 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDP
VPG 2288.5 31.75 1170100 1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến khối lượng của mã VPG
VRE 66487.8 28.55 771900 -0.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRE
VTO 694.8 8.70 367600 -1.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến khối lượng của mã VTO
VNG 1181.9 12.15 35600 -4.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNG
VID 259.2 7.30 10500 -10.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến khối lượng của mã VID
VPB 116015.7 30.25 20344900 -10.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPB
VIP 466.3 6.81 217000 -11.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến khối lượng của mã VIP
VNM 150476.8 72.00 2129800 -12.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNM
VMD 349 22.60 26800 -14.39 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến khối lượng của mã VMD
VCI 15812 47.20 4602100 -15.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCI
VIB 42462.8 26.05 1597000 -16.26 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến khối lượng của mã VIB
VPS 287.4 11.75 9700 -18.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPS
VDS 1408.4 13.40 442400 -20.81 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến khối lượng của mã VDS
VHM 265181 60.90 2234700 -29.60 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHM
VCG 10402.3 23.55 3137100 -34.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến khối lượng của mã VCG
VIC 249050 65.30 792000 -35.05 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.