MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 01/10/2023, 20:10
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 29/09 So với tuần trước
(-)
VPB 146332.3 21.70 8454600 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPB
VJC 53782 99.30 2086400 1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến khối lượng của mã VJC
VSH 10276.5 43.50 1400 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSH
VPS 232.4 9.50 600 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến khối lượng của mã VPS
VPI 0 53.00 996300 0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPI
VTB 128.8 10.75 6300 0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến khối lượng của mã VTB
VIP 804.5 11.75 191200 0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIP
VPD 2536.8 23.80 4700 0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến khối lượng của mã VPD
VSI 225.7 17.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSI
VNG 858 8.82 28600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến khối lượng của mã VNG
VDP 506.1 37.40 0 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDP
VNL 139.5 14.80 6500 -0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến khối lượng của mã VNL
VFG 1510.2 36.20 3400 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFG
VID 196 5.52 3300 -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến khối lượng của mã VID
VOS 1855 13.25 2192700 -1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOS
VMD 316.5 20.50 11600 -1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến khối lượng của mã VMD
VCB 489045.5 87.50 449300 -2.02 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCB
VNE 1017.4 11.25 225500 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến khối lượng của mã VNE
VCA 136.7 9.00 63700 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
VCF 4957 186.50 700 -3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến khối lượng của mã VCF
VNS 1045 15.40 8500 -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNS
VSC 3828.5 28.70 1203300 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến khối lượng của mã VSC
VNM 155074.7 74.20 1403900 -4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNM
VTO 741.2 9.28 206800 -4.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến khối lượng của mã VTO
VIB 31541.5 19.35 2514400 -4.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIB
VRE 60782.2 26.10 4626100 -4.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến khối lượng của mã VRE
VCG 11734 24.15 8850900 -4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCG
VHM 198123.7 45.50 7289300 -5.21 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến khối lượng của mã VHM
VCI 17964.4 41.25 6086200 -5.82 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCI
VHC 14468.4 78.90 1119200 -5.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến khối lượng của mã VHC
VGC 20803.4 46.40 491800 -5.98 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGC
VIC 178682.9 46.85 13568000 -6.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến khối lượng của mã VIC
VAF 429.4 11.40 0 -6.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAF
VND 25574.7 21.00 17393000 -6.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến khối lượng của mã VND
VDS 3297 15.70 617800 -7.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDS
VRC 439 8.78 18700 -7.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến khối lượng của mã VRC
VPH 826.8 8.67 638200 -8.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
VIX 0 15.75 20660600 -11.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến khối lượng của mã VIX
VPG 1333.5 18.50 1798400 -12.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPG
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.