MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 20/07/2024, 05:14
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 19/07 So với tuần trước
(-)
VMD 296.5 19.20 - 5.21 %
VTB 135.4 11.30 - 4.63 %
VJC 57194.2 105.60 - 3.53 %
VNL 237.6 16.80 - 3.07 %
VFG 3483.2 83.50 - 2.20 %
VPI 14907.2 61.60 - 1.48 %
VID 247.1 6.05 - 1.00 %
VIB 54414.5 21.45 - 0.70 %
VPS 237.3 9.70 - 0.52 %
VNS 746.5 11.00 - 0.46 %
VTO 1229.9 15.40 - 0.33 %
VSH 12402.7 52.50 - 0.19 %
VPD 2979.2 27.95 - 0.00 %
VCB 489045.5 87.50 - -0.11 %
VCI 20781.2 47.50 - -0.84 %
VPB 149157.8 18.80 - -1.05 %
VDP 690.1 37.50 - -1.32 %
VNG 822 8.45 - -1.40 %
VAF 497.2 13.20 - -1.49 %
VNM 136474.1 65.30 - -1.51 %
VHM 164812.8 37.85 - -1.69 %
VPG 1208.4 14.35 - -1.71 %
VCF 5823.5 219.10 - -2.14 %
VHC 13673 73.10 - -2.27 %
VGC 23045.2 51.40 - -2.28 %
VCG 9941.1 18.60 - -2.36 %
VIC 155814.2 40.75 - -2.40 %
VCA 143.1 9.42 - -2.89 %
VNE 434.1 4.80 - -3.03 %
VRC 451.5 9.03 - -3.32 %
VND 19363.7 15.90 - -3.34 %
VDS 4788 22.80 - -3.80 %
VRE 46343.5 19.90 - -4.10 %
VSI 250.8 19.00 - -5.00 %
VIP 982.6 14.35 - -5.28 %
VPH 813.4 8.53 - -5.43 %
VSC 5415.9 20.30 - -6.02 %
VIX 10577.2 15.80 - -6.23 %
VOS 2492 17.80 - -14.83 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.