MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 29/09/2023, 07:45
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 28/09 So với tuần trước
(-)
DRL 619.4 65.20 1000 2.03 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRL
DVP 2568 64.20 15600 0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến khối lượng của mã DVP
DBD 4118.6 55.00 61500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBD
DGC 33839.3 93.90 3637200 -0.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DGC Biểu đồ biến khối lượng của mã DGC
DBT 200 12.80 500 -1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã DBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBT
DSN 644 53.30 3300 -1.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến khối lượng của mã DSN
DRC 2744.1 23.10 206100 -1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRC
DTA 140 7.75 13600 -1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DTA Biểu đồ biến khối lượng của mã DTA
DHG 15218.8 116.40 15200 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHG
DHM 244.9 7.80 272300 -2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DHM Biểu đồ biến khối lượng của mã DHM
DCL 1314.9 22.35 79100 -2.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCL
DHC 3678.5 45.70 219500 -2.87 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến khối lượng của mã DHC
DLG 778.2 2.60 1164300 -2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DLG
DXV 37.1 3.75 4800 -3.10 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến khối lượng của mã DXV
DAT 686 10.90 200 -3.54 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAT
DPM 14481.8 37.00 2699100 -4.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DPM Biểu đồ biến khối lượng của mã DPM
DCM 17364.3 32.80 3153100 -5.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCM
DMC 2288.5 65.90 1900 -5.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến khối lượng của mã DMC
DPR 1407.6 32.40 192200 -5.95 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPR
D2D 809.1 26.70 15900 -5.99 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến khối lượng của mã D2D
DQC 628.8 18.30 22700 -6.15 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DQC
DGW 0 56.90 1598300 -6.72 % Biểu đồ biến động giá của mã DGW Biểu đồ biến khối lượng của mã DGW
DTL 1327 21.60 200 -7.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTL
DAH 400.8 4.76 432500 -7.39 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến khối lượng của mã DAH
DHA 730.3 48.30 44100 -7.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHA
DIG 14941.4 24.50 19590200 -10.91 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến khối lượng của mã DIG
DAG 0 3.69 172800 -11.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAG
DBC 5336.1 22.05 1741500 -12.15 % Biểu đồ biến động giá của mã DBC Biểu đồ biến khối lượng của mã DBC
DXG 11528.7 19.00 15300500 -14.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXG
DPG 2312.1 36.70 512800 -17.06 % Biểu đồ biến động giá của mã DPG Biểu đồ biến khối lượng của mã DPG
DC4 601.1 11.45 120500 -18.51 % Biểu đồ biến động giá của mã DC4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC4
DRH 660.3 5.31 1618900 -19.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến khối lượng của mã DRH
DXS 3919.5 8.65 1235400 -21.72 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXS
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.