MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 04/10/2023, 21:40
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 04/10 So với tuần trước
(-)
SRC 611.8 21.80 - 18.80 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRC
S4A 1396.8 33.10 - 4.75 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến khối lượng của mã S4A
SMA 170.4 8.37 - 4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMA
SPM 180.6 12.90 - 3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến khối lượng của mã SPM
SAV 330.5 16.85 - 2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAV
SHP 3015.9 29.80 - 1.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến khối lượng của mã SHP
SHI 2254.3 13.90 - 1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHI
SJD 1314.4 19.05 - 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến khối lượng của mã SJD
SCS 6370.6 67.50 - 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã SCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCS
SJF 279.6 3.53 - 0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã SJF Biểu đồ biến khối lượng của mã SJF
SGN 2367.5 70.50 - 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGN
SCD 130.9 15.40 - 0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến khối lượng của mã SCD
SZL 1020 51.00 - 0.59 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZL
SMB 1132.7 37.95 - 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến khối lượng của mã SMB
SBA 1412.4 23.35 - 0.21 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBA
SMC 825.2 11.20 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến khối lượng của mã SMC
SSC 467.8 31.20 - -0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSC
SGT 2123.9 14.35 - -0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến khối lượng của mã SGT
SJS 7063.6 61.50 - -0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJS
SFI 757.4 31.80 - -1.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến khối lượng của mã SFI
STG 4598.3 46.80 - -1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến động khối lượng của mã STG
SVC 2325.4 34.90 - -1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SVC Biểu đồ biến khối lượng của mã SVC
SHA 160.2 4.79 - -1.84 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHA
SGR 1140 19.00 - -2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến khối lượng của mã SGR
SBV 267.6 9.78 - -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBV
ST8 0 17.50 - -2.23 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến khối lượng của mã ST8
STK 2703.9 32.05 - -2.58 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến động khối lượng của mã STK
SIP 5399.7 59.40 - -2.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến khối lượng của mã SIP
SZC 4176 34.80 - -2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZC
SFG 433.5 9.05 - -3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến khối lượng của mã SFG
SC5 284.7 19.00 - -3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SC5
SBT 9492 14.10 - -3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến khối lượng của mã SBT
SVI 718.6 56.00 - -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVI
SSI 47660.9 31.75 - -3.79 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến khối lượng của mã SSI
SVT 254.8 11.00 - -3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVT
SHB 38598 10.65 - -4.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
SVD 90.3 3.27 - -4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVD
STB 56933.5 30.20 - -5.03 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến khối lượng của mã STB
SKG 950 15.00 - -5.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKG
SAM 2393.8 6.30 - -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến khối lượng của mã SAM
SAB 44889.7 70.00 - -5.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAB
SSB 49885.3 24.45 - -6.86 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến khối lượng của mã SSB
SCR 2765.7 6.99 - -6.92 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCR
SRF 330.1 9.28 - -12.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến khối lượng của mã SRF
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.