MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 22/09/2023, 22:56
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/09 So với tuần trước
(-)
BMP 7244.7 88.50 242400 2.55 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMP
BAF 2999.6 20.90 1763100 1.95 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến khối lượng của mã BAF
BRC 146 11.80 2400 1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã BRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRC
BCM 71932.5 69.50 333000 0.72 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến khối lượng của mã BCM
BFC 1134.8 19.85 371000 0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BFC
BWE 8990.1 46.60 277600 -0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã BWE Biểu đồ biến khối lượng của mã BWE
BHN 9863.1 42.55 7600 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHN
BIC 3072.7 26.20 234000 -1.13 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến khối lượng của mã BIC
BID 232945 46.05 1822500 -1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến động khối lượng của mã BID
BCE 219.8 6.28 80300 -1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến khối lượng của mã BCE
BKG 166.5 4.60 101000 -2.54 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BKG
BVH 32365.3 43.60 880900 -2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến khối lượng của mã BVH
BTP 864.9 14.30 23800 -3.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTP
BCG 5637 11.20 16592600 -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã BCG Biểu đồ biến khối lượng của mã BCG
BMC 194.6 15.70 37400 -3.68 % Biểu đồ biến động giá của mã BMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMC
BBC 1068.9 57.00 300 -4.52 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến khối lượng của mã BBC
BMI 2959.8 27.00 273000 -4.93 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMI
BSI 7898.4 38.95 2969500 -8.78 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến khối lượng của mã BSI
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.