MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 11/12/2023, 08:51
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/12 So với tuần trước
(-)
TDC 1020 10.20 506000 8.51 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDC
TTF 1696.2 4.31 2605600 8.02 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến khối lượng của mã TTF
TCD 2091.8 7.40 1463100 7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCD
TLH 940.1 8.37 2419000 6.62 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến khối lượng của mã TLH
TCH 8686.8 13.00 15103500 6.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCH
TSC 759.9 3.86 835300 6.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến khối lượng của mã TSC
TCR 35.2 3.39 100 5.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCR
TDH 556.5 4.94 378100 5.78 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến khối lượng của mã TDH
TNH 2085.3 21.75 158000 4.82 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNH
TCB 108858.5 30.95 2749400 4.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến khối lượng của mã TCB
TIX 1029 34.30 0 3.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIX
TNT 242.8 4.76 177600 3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến khối lượng của mã TNT
TRA 3295.6 79.50 1000 2.98 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRA
TN1 782.2 15.75 200 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TN1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TN1
TMP 4375 62.50 1100 2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMP
TPB 38638.7 17.55 4736000 2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến khối lượng của mã TPB
TVB 579.5 5.17 126400 2.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVB
TMT 600.3 16.10 4800 2.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến khối lượng của mã TMT
TCT 287.7 22.50 6300 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCT
TVS 3117.1 20.60 35500 1.98 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến khối lượng của mã TVS
TVT 330.8 15.75 1500 1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVT
TIP 1647.9 25.35 226300 1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến khối lượng của mã TIP
TBC 2476.5 39.00 4100 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBC
TLD 408.1 5.46 963800 1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến khối lượng của mã TLD
TCL 1118.9 37.10 28500 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCL
TPC 141.7 5.80 1900 1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến khối lượng của mã TPC
TDP 2265.8 30.00 112000 1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDP
TV2 2728.1 40.40 461500 0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV2
TTA 1374.1 8.08 732700 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã TTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTA
THG 921.8 40.15 15600 0.50 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến khối lượng của mã THG
TYA 64.1 10.45 0 0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TYA
TNI 144.4 2.75 113600 0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến khối lượng của mã TNI
TRC 943.5 31.45 6300 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRC
TEG 726.6 9.98 53500 0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến khối lượng của mã TEG
TNA 280.1 5.65 68900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNA
TDM 4090 40.90 5100 -0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến khối lượng của mã TDM
TCM 3809.9 41.10 563400 -0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCM
TLG 3953.3 50.30 7900 -0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến khối lượng của mã TLG
TMS 6457.4 40.80 500 -0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMS
TDG 69.4 3.76 167400 -2.59 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến khối lượng của mã TDG
TCO 177 9.46 56600 -2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCO
TDW 391.4 46.05 0 -12.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến khối lượng của mã TDW
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.