MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 22/09/2023, 22:32
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/09 So với tuần trước
(-)
NO1 222 9.25 66400 15.77 % Biểu đồ biến động giá của mã NO1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NO1
NAV 132 16.50 3200 5.77 % Biểu đồ biến động giá của mã NAV Biểu đồ biến khối lượng của mã NAV
NHH 1075 14.75 231600 1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã NHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHH
NTL 1590 25.00 1007900 1.42 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến khối lượng của mã NTL
NLG 13903.7 36.20 3958900 -0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã NLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NLG
NAF 834.3 16.50 282400 -0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã NAF Biểu đồ biến khối lượng của mã NAF
NCT 2292.2 87.60 2900 -0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCT
NVT 778.3 8.60 8600 -1.15 % Biểu đồ biến động giá của mã NVT Biểu đồ biến khối lượng của mã NVT
NHT 290.7 12.10 21300 -1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã NHT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHT
NNC 414.3 18.90 19500 -1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã NNC Biểu đồ biến khối lượng của mã NNC
NT2 7513.6 26.10 896000 -1.88 % Biểu đồ biến động giá của mã NT2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NT2
NSC 1283.9 73.00 17600 -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã NSC Biểu đồ biến khối lượng của mã NSC
NKG 5489.3 20.85 27469700 -3.02 % Biểu đồ biến động giá của mã NKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NKG
NHA 856.1 20.30 468200 -5.58 % Biểu đồ biến động giá của mã NHA Biểu đồ biến khối lượng của mã NHA
NBB 2180.3 21.70 415300 -5.65 % Biểu đồ biến động giá của mã NBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBB
NVL 33905.8 17.40 36475900 -7.94 % Biểu đồ biến động giá của mã NVL Biểu đồ biến khối lượng của mã NVL
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.