MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 04/10/2023, 21:19
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 04/10 So với tuần trước
(-)
ANV 5208 39.00 - 8.03 % Biểu đồ biến động giá của mã ANV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ANV
ADP 0 19.30 - 7.22 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến khối lượng của mã ADP
ADG 588 27.50 - 5.77 % Biểu đồ biến động giá của mã ADG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADG
ABS 187.2 6.50 - 5.01 % Biểu đồ biến động giá của mã ABS Biểu đồ biến khối lượng của mã ABS
ABT 478.4 33.25 - 3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã ABT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABT
AAM 129.6 10.50 - 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến khối lượng của mã AAM
ABR 266 13.30 - 2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABR
ASM 3432.6 10.20 - 2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã ASM Biểu đồ biến khối lượng của mã ASM
ACL 697.2 13.90 - 1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACL
ADS 808.8 13.85 - 0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã ADS Biểu đồ biến khối lượng của mã ADS
ASP 217.3 5.82 - 0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
AAT 330.5 5.18 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AAT Biểu đồ biến khối lượng của mã AAT
ACG 6761.8 40.80 - -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACG
AGR 3554 16.50 - -1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến khối lượng của mã AGR
AAA 0 9.10 - -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAA
APC 214.3 10.65 - -1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã APC Biểu đồ biến khối lượng của mã APC
ACB 72952.6 21.60 - -1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACB
ASG 1736.3 22.95 - -2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã ASG Biểu đồ biến khối lượng của mã ASG
AST 2524.5 56.10 - -2.77 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến động khối lượng của mã AST
ACC 1007.2 11.85 - -3.66 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến khối lượng của mã ACC
APH 1890.1 7.75 - -4.32 % Biểu đồ biến động giá của mã APH Biểu đồ biến động khối lượng của mã APH
AGG 3791.1 30.30 - -4.42 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến khối lượng của mã AGG
APG 1405.6 9.15 - -6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến động khối lượng của mã APG
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.