MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 29/09/2023, 06:53
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 28/09 So với tuần trước
(-)
MCP 527.5 35.00 1500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCP
MDG 154.6 14.20 2400 -0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã MDG Biểu đồ biến khối lượng của mã MDG
MIG 3073.6 17.80 105200 -1.66 % Biểu đồ biến động giá của mã MIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIG
MWG 25197.9 53.00 8909300 -2.21 % Biểu đồ biến động giá của mã MWG Biểu đồ biến khối lượng của mã MWG
MBB 109042.4 18.50 6705800 -2.37 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBB
MSN 109459.5 76.50 1700600 -2.92 % Biểu đồ biến động giá của mã MSN Biểu đồ biến khối lượng của mã MSN
MSB 27300 13.65 4977000 -8.08 % Biểu đồ biến động giá của mã MSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSB
MSH 3225.6 43.00 119500 -8.41 % Biểu đồ biến động giá của mã MSH Biểu đồ biến khối lượng của mã MSH
MHC 364.8 8.81 529500 -19.54 % Biểu đồ biến động giá của mã MHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MHC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.