MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 22/09/2023, 19:30
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/09 So với tuần trước
(-)
FUC 263.8 13.15 100 6.91 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCTVGF4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCTVGF4
FRT 10544.1 89.00 1604600 3.49 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến khối lượng của mã FRT
FUC 37.5 7.50 300 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCVREIT
FMC 3367.5 51.50 87900 3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến khối lượng của mã FMC
FUE 272.2 19.17 6200 0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV50
FDC 567.9 14.70 0 -0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã FDC Biểu đồ biến khối lượng của mã FDC
FPT 106788.9 96.70 6861000 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FPT
FIT 1954.6 5.75 4117000 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FIT
FUE 0 27.00 1224300 -2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEVFVND
FUE 506.4 19.33 357000 -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSVFL
FUE 0 16.00 261900 -2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEVN100
FUE 55.9 7.87 13400 -3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIV30
FUE 0 14.74 48700 -3.22 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV30
FUE 64.7 10.79 41300 -3.32 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEDCMID Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEDCMID
FUE 45.1 8.68 4000 -3.56 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEIP100
FUE 67.9 10.77 600 -3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIVFS Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIVFS
FUE 162.8 14.16 11400 -3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEMAV30
FCM 281.4 6.24 501900 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến khối lượng của mã FCM
FTS 7841.4 40.20 4496100 -8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FTS
FIR 981.5 22.00 742500 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến khối lượng của mã FIR
FCN 2492.8 16.45 7458800 -13.42 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCN
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.