MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Chí Thành
Tên :

Nguyễn Chí Thành

Sinh năm : 29/05/1972
Trình độ : - Cử nhân Kinh doanh thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân (1994)
- Thạc sỹ Chính sách công
- Thạc sỹ
/ceo/CEO_51695/nguyen-chi-thanh.chn

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_51695.1.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 30/6/2015

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DMC
0 11/2017 0.0

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)  VNM 752,476,602 27/12/2023 53,877.3
HVN 689,488,080 31/12/2022 8,722.0
TVN 636,844,034 31/10/2023 4,012.1

Xem tiếp

SJG 448,596,112 07/12/2023 6,235.5
MBB 427,326,370 31/12/2022 10,234.5
FOX 247,113,031 19/10/2023 15,197.5
VNR 66,926,135 19/10/2023 1,592.8
FPT 63,506,626 24/08/2023 6,642.8
BMI 61,138,900 12/10/2023 1,400.1
DHG 56,626,237 31/12/2022 6,194.9
QTP 51,401,089 08/01/2024 771.0
FIC 50,900,100 30/06/2023 692.2
NTP 48,072,622 04/12/2023 2,124.8
HND 45,000,000 11/01/2024 621.0
VEC 38,529,750 07/03/2023 339.1
LIC 36,640,691 31/12/2020 571.6
LDW 31,512,924 31/12/2022 387.6
BVH 22,154,400 27/11/2023 933.8
TRA 14,786,512 16/01/2024 1,197.7
VNP 12,794,342 31/03/2017 148.4
DMC 12,054,467 21/09/2023 699.2
TTL 10,500,000 16/08/2022 86.1
CAG 7,311,600 31/12/2021 52.6
VNB 6,790,996 31/12/2022 69.3
CLP 3,617,451 31/12/2013 12.3
VNC 3,150,000 30/06/2021 145.8
STAPIMEX 2,695,000 31/12/2013
MARITIMEBANK 2,402,325 26/09/2016
AGF 2,316,892 31/12/2022 6.3
VXB 2,014,626 30/06/2021 45.1
VXBSCIC 2,014,626 20/03/2015
DLV 1,484,100 23/07/2010 19.3
QTC 1,452,600 27/10/2023 19.8
VKDSCIC 1,113,360 05/06/2015
TSM 850,700 31/12/2013 0.0
PAI 576,120 16/11/2023 5.6
OLC 510,000 30/06/2014
BXD 507,801 10/05/2010 4.3
SMA 482,856 06/07/2020 4.3
TEC 321,638 31/12/2019 2.3
STG 317,640 27/12/2018 14.8
REM 281,700 31/12/2012 0.1
IKH 251,666 30/12/2019 2.0
DKP 180,810 19/06/2020 0.0
CID 97,632 31/12/2022 1.0
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • năm 1994: Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh doanh thương mại
 • Thạc sỹ Chính sách công
 • Thạc sỹ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1995 – 1998:Chuyên viên, Trưởng nhóm xử lý nợ Câu lạc bộ London
  + 1998 – 2002:Phó trưởng phòng Quản lý nợ nước ngoài - Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
  + 2002 – 2003:Thạc sỹ Chính sách công - Nhật Bản
  + 2003- 2006: Phó phòng phụ trách phòng Quản lý Dự trữ - Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
  + 2006 - 2010: Phó Trưởng ban, Trưởng ban Ban Chiến lược Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC)
  + 2006 - 2013: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC (Trưởng Ban Đầu tư)
  + 7/2010 – 2013: Trưởng ban Ban Quản lý Rủi ro Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC)
  + 2010 - 2013: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (Chủ tịch HĐQT)
  + 3/2013 – nay: Trưởng ban đầu tư III - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước
  + 03/2011 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
  + 10/2013: Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty)
  + 07/2015 - Nay: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC (Phó tổng giám đốc)

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.