MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Đình Bửu Trí
Tên :

Lê Đình Bửu Trí

Sinh năm : 31/08/1970
Nơi sinh : Sài Gòn
Trình độ : - Thạc sỹ Tài chính - Thương mại Quốc tế
- Cử nhân Luật - Đại học Luật T.P Hồ Chí Minh
/ceo/CEO_04463/le-dinh-buu-tri.chn

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Giám đốc CN phía Nam

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_04463.1.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Giám đốc CN phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1/6/2017

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DHG
11,325,248 08.66% 09/2016 1,239.0

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)  VNM 752,476,602 27/12/2023 53,877.3
HVN 689,488,080 31/12/2022 8,722.0
TVN 636,844,034 31/10/2023 4,012.1

Xem tiếp

SJG 448,596,112 07/12/2023 6,235.5
MBB 427,326,370 31/12/2022 10,234.5
FOX 247,113,031 19/10/2023 15,197.5
VNR 66,926,135 19/10/2023 1,592.8
FPT 63,506,626 24/08/2023 6,642.8
BMI 61,138,900 12/10/2023 1,400.1
DHG 56,626,237 31/12/2022 6,194.9
QTP 51,401,089 08/01/2024 771.0
FIC 50,900,100 30/06/2023 692.2
NTP 48,072,622 04/12/2023 2,124.8
HND 45,000,000 11/01/2024 621.0
VEC 38,529,750 07/03/2023 339.1
LIC 36,640,691 31/12/2020 571.6
LDW 31,512,924 31/12/2022 387.6
BVH 22,154,400 27/11/2023 933.8
TRA 14,786,512 16/01/2024 1,197.7
VNP 12,794,342 31/03/2017 148.4
DMC 12,054,467 21/09/2023 699.2
TTL 10,500,000 16/08/2022 86.1
CAG 7,311,600 31/12/2021 52.6
VNB 6,790,996 31/12/2022 69.3
CLP 3,617,451 31/12/2013 12.3
VNC 3,150,000 30/06/2021 145.8
STAPIMEX 2,695,000 31/12/2013
MARITIMEBANK 2,402,325 26/09/2016
AGF 2,316,892 31/12/2022 6.3
VXB 2,014,626 30/06/2021 45.1
VXBSCIC 2,014,626 20/03/2015
DLV 1,484,100 23/07/2010 19.3
QTC 1,452,600 27/10/2023 19.8
VKDSCIC 1,113,360 05/06/2015
TSM 850,700 31/12/2013 0.0
PAI 576,120 16/11/2023 5.6
OLC 510,000 30/06/2014
BXD 507,801 10/05/2010 4.3
SMA 482,856 06/07/2020 4.3
TEC 321,638 31/12/2019 2.3
STG 317,640 27/12/2018 14.8
REM 281,700 31/12/2012 0.1
IKH 251,666 30/12/2019 2.0
DKP 180,810 19/06/2020 0.0
CID 97,632 31/12/2022 1.0
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Luật T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Luật
 • Thạc sỹ Tài chính - Thương mại Quốc tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • - Từ 1996 - 2000: Luật sư, Hãng luật Hong Kong - Johnson, Stokes & Master
  - Từ 2000 - 2001: Luật sư Hãng Luật Úc - Deacons VietNam
  - Từ 2001 - 2005: Giám đốc Pháp lý & quy chế Công ty Bảo hiểm Manulife Việt Nam
  - Từ 2005 - 2006: Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam kiêm Giám đốc Pháp lý & Quy chế Công ty Bảo hiểm Manulife Việt Nam
  - Từ 2006 - 2007: Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
  - Từ 2007 dến nay: Giám đốc Chi nhánh khu vực Phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)
  - Từ 25/04/2009 - 28/04/2014: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II DHG Pharma
  - Từ 28/04/2014 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III DHG Pharma

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.