MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 5, 18/07/2024, 18:05
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 18/07 So với tuần trước
(-)
SED 222 22.20 - 5.71 %
SHN 868.4 6.70 - 3.08 %
SHE 124.2 10.80 - 2.86 %
SRA 172.8 4.00 - 2.56 %
SLS 1888.9 192.90 - 1.63 %
SZB 1290 43.00 - 1.18 %
SJ1 277.1 11.80 - 0.85 %
STC 98 17.30 - 0.58 %
SEB 1555.2 48.60 - 0.21 %
SPC 95.8 9.10 - 0.00 %
SMN 55.9 12.70 - 0.00 %
SGC 696.9 97.50 - 0.00 %
SDC 22.2 8.50 - 0.00 %
SDG 113.5 15.90 - 0.00 %
SSM 31.9 5.80 - 0.00 %
SD5 202.8 7.80 - 0.00 %
SGH 435.2 35.20 - 0.00 %
SCG 5533.5 65.10 - -0.46 %
S55 555 55.50 - -0.89 %
SMT 30.1 5.50 - -1.79 %
SJE 635.6 26.30 - -1.87 %
SHS 13986.3 17.20 - -2.27 %
SD9 427.9 12.50 - -2.34 %
SVN 63 3.00 - -3.23 %
SGD 57.9 14.00 - -3.45 %
SCI 299.8 11.80 - -4.07 %
STP 74.8 9.30 - -4.12 %
SPI 38.7 2.30 - -4.17 %
S99 1005.8 10.70 - -4.46 %
SDT 166.7 3.90 - -4.88 %
SDA 146.8 5.60 - -5.08 %
SD6 111.3 3.20 - -5.88 %
SAF 596.3 49.50 - -8.67 %
SDN 88.1 29.00 - -9.38 %
SDU 342 17.10 - -9.52 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.