MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 5, 18/07/2024, 17:38
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 18/07 So với tuần trước
(-)
PBP 71.5 14.90 - 11.19 %
PMC 867.9 93.00 - 8.39 %
PIC 900.2 27.00 - 8.00 %
PMP 59.2 14.10 - 6.02 %
PCH 246.4 11.20 - 4.67 %
PRC 25.8 21.50 - 3.37 %
PGN 61.5 6.50 - 1.56 %
PIA 113.9 29.20 - 1.39 %
PSE 140 11.20 - 0.90 %
PV2 112 3.00 - 0.00 %
PTD 25.6 8.00 - 0.00 %
PCT 500.4 10.00 - 0.00 %
PRE 1983.6 19.00 - 0.00 %
PPY 82.2 8.80 - 0.00 %
PPP 143.4 16.30 - -0.61 %
PGS 1550 31.00 - -0.64 %
PPS 180 12.00 - -0.83 %
PPT 181.1 11.50 - -0.86 %
PVS 20265.8 42.40 - -1.40 %
PSD 689.3 13.30 - -1.48 %
PMS 217.6 30.10 - -1.63 %
PTS 51.8 9.30 - -2.11 %
PSI 472.7 7.90 - -2.47 %
PVG 262.8 7.20 - -2.70 %
PCE 199 19.90 - -2.93 %
PVI 12977 55.40 - -3.15 %
PSW 151.3 8.90 - -4.30 %
PMB 132 11.00 - -4.35 %
PVB 641.5 29.70 - -4.81 %
PVC 1177.3 14.50 - -5.23 %
PGT 32.3 3.50 - -5.41 %
PLC 2084.6 25.80 - -6.18 %
PTI 2419.9 30.10 - -6.52 %
POT 343.9 17.70 - -7.81 %
PCG 105.7 5.60 - -8.20 %
PPE 22 11.00 - -16.67 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.