MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
TIN

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Cập nhật:
14:15 T6, 21/06/2024
11.80
  0.6 (5.36%)
Khối lượng
24,700
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  11.2
 • Giá trần
  12.8
 • Giá sàn
  9.6
 • Giá mở cửa
  11.7
 • Giá cao nhất
  12
 • Giá thấp nhất
  11.3
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  49.82 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/12/2021
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 21.2
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 68,787,214
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 28/11/2022: Phát hành cho CBCNV 00
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  -0.60
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  -0.60
 •        P/E :
  -19.78
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  12.54
 •        P/B:
  0.94
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  1,600
 • KLCP đang niêm yết:
  70,137,214
 • KLCP đang lưu hành:
  70,137,214
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  827.62
(*) Số liệu EPS tính tới Quý IV năm 2022 | Xem cách tính

CƠ CẤU SỞ HỮU

TÊN CỔ ĐÔNG TỶ LỆ
14.31%
4.23%
3.31%
Nguyễn Thị Thanh Hoa (Vợ của ông Hồ Minh Tâm)
2.45%
Cổ đông khác
75.7%

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Tổng tài sản 6,317 tỷ (Q1 - 2024)
Dư nợ cho vay 3,775 tỷ (Q1 - 2024)
Huy động vốn 442 tỷ (Q1 - 2024)
Vốn điều lệ 701 tỷ (Q1 - 2024)
Thu nhập lãi ròng 205 tỷ (Q1 - 2024)
Lợi nhuận sau thuế 07 tỷ (Q1 - 2024)
Tổng tài sản
đơn vị: nghìn tỷ
Tổng tài sản CỦA TIN SO VỚI TOÀN NGÀNH
(*) Số liệu so sánh tính theo kỳ báo cáo gần nhất.
đơn vị: tỷ

CƠ CẤU NỢ

Chỉ tiêu
Quý 4-2022 Quý 1-2023 Quý 2-2023 Quý 3-2023
Nợ đủ tiêu chuẩn 3,390,767,381 2,991,782,573 2,749,229,756 2,920,006,859
Nợ cần chú ý 502,601,365 509,380,566 493,644,318 457,477,057
Nợ dưới tiêu chuẩn 233,324,969 341,461,752 312,102,655 297,756,219
Nợ nghi ngờ 239,236,630 420,791,893 485,819,678 537,932,057
Nợ có khả năng mất vốn 52,508,102 21,687,236 21,438,344 32,633,410

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CON

Chỉ tiêu
Năm 2020
(Đã kiểm toán)
Năm 2021
(Đã kiểm toán)
Năm 2022
(Đã kiểm toán)
Năm 2023
(Đã kiểm toán)
Kết quả kinh doanh
Xem đầy đủ
Tổng doanh thu(*) 1,102,300,402 1,600,072,023 1,886,444,432 1,953,068,560
Tổng lợi nhuận trước thuế 32,612,782 49,760,189 75,564,644 22,058,213
Tổng chi phí 694,657,661 906,127,536 1,099,401,644 1,094,453,364
Lợi nhuận ròng(**) 32,612,782 36,896,329 63,373,868 16,629,543
 • Lãi ròng từ hoạt động tín dụng
 • Lãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàng
 • Lãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán
 • Lãi thuần từ hoạt động khác
(*) tỷ đồng
Tài sản
Xem đầy đủ
Tổng tài sản 5,135,740,221 6,209,543,806 6,535,252,607 6,849,672,410
Tiền cho vay 3,024,737,533 3,548,202,406 4,418,438,448 4,621,314,961
Đầu tư chứng khoán 1,177,129,862 1,784,010,430 575,578,388 459,090,656
Góp vốn và đầu tư dài hạn 2,759,791 12,359,063 3,479,736 3,239,754
Tiền gửi 705,900,000 900,868,542 1,160,117,939 2,072,087,291
Vốn và các quỹ 754,536,873 784,433,202 858,307,069 872,236,613
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác
(**): Trừ LNST của cổ đông thiểu số (nếu có)

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.