MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TIN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TIN Hồ Minh Tâm Thành viên HĐQT      160,000  417,000    27/11/2022  27/11/2022  417,000    27/11/2022  577,000  0.82  
TIN Lê Phương Hải Phó Tổng GĐ      150,000    27/11/2022  27/11/2022  150,000    27/11/2022  150,000  0.21  
TIN Huỳnh Lê Khanh Phó Tổng GĐ      13,000    27/11/2022  27/11/2022  13,000    27/11/2022  13,000  0.02  
TIN Lê Phương Hải Phó Tổng GĐ      90,000    09/11/2022  09/11/2022      09/11/2022    0.00  
TIN Hồ Minh Tâm Thành viên HĐQT      160,000    09/11/2022  09/11/2022  160,000    09/11/2022  160,000  0.23  
TIN Nguyễn Lân Trung Anh Thành viên HĐQT độc lập      90,000    09/11/2022  09/11/2022  90,000    09/11/2022  90,000  0.13  
TIN Nguyễn Đức Phương Chủ tịch HĐQT      2,969,215  140,000    07/11/2022  09/11/2022  140,000    09/11/2022  3,109,215  4.43  
TIN Trần Việt Phương Trưởng BKS      200,000  90,000    07/11/2022  09/11/2022  90,000    08/11/2022  290,000  0.41  
TIN Phạm Hải Âu Thành viên HĐQT      100,000  90,000    07/11/2022  09/11/2022  90,000    09/11/2022  190,000  0.27  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.