MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
SouthernBank

Ngân hàng TMCP Phương Nam

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

CƠ CẤU SỞ HỮU

TÊN CỔ ĐÔNG TỶ LỆ
United Overseas Bank Limited (UOB)
19.99%
8.36%
Công ty TNHH Tropical Investments Việt Nam
5.68%
4.42%
Cổ đông khác
61.54%

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Tổng tài sản 80,805 tỷ (Q3 - 2014)
Dư nợ cho vay 43,085 tỷ (Q3 - 2014)
Huy động vốn 75,265 tỷ (Q3 - 2014)
Vốn điều lệ 4,000 tỷ (Q3 - 2014)
Thu nhập lãi ròng -14 tỷ (Q3 - 2014)
Lợi nhuận sau thuế 23 tỷ (Q3 - 2014)
Tổng tài sản
đơn vị: nghìn tỷ
Tổng tài sản CỦA SOUTHERNBANK SO VỚI TOÀN NGÀNH
(*) Số liệu so sánh tính theo kỳ báo cáo gần nhất.
đơn vị: tỷ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CON

Chỉ tiêu
       
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác
(**): Trừ LNST của cổ đông thiểu số (nếu có)

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.