MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 5, 18/07/2024, 18:29
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 18/07 So với tuần trước
(-)
VCM 39.3 13.10 - 16.96 %
VC6 177.8 20.20 - 14.25 %
VTZ 571.9 13.30 - 7.16 %
VC3 3117.6 27.90 - 5.92 %
VMS 231.3 25.70 - 5.33 %
VIF 6370 18.20 - 3.38 %
VBC 153.7 20.50 - 3.02 %
VC9 79.9 4.70 - 2.17 %
VTH 62.4 7.90 - 1.28 %
VNC 414.7 39.50 - 1.28 %
VCC 240 10.00 - 1.01 %
VTC 45.8 10.10 - 1.00 %
VTJ 45.6 4.00 - 0.00 %
VNT 799.9 47.90 - 0.00 %
VIT 950 19.00 - 0.00 %
VHE 102.7 3.10 - 0.00 %
V12 162.9 14.00 - 0.00 %
V21 84 7.00 - 0.00 %
VFS 1956 16.30 - 0.00 %
VGP 241.5 29.40 - -0.34 %
VNF 345.7 10.90 - -0.64 %
VLA 59.1 14.80 - -0.67 %
VNR 4277.9 25.80 - -1.15 %
VIG 334 7.40 - -1.33 %
VSM 62.1 18.50 - -1.60 %
VE3 11.2 8.50 - -2.30 %
VHL 287.5 11.50 - -2.54 %
VC1 99.6 8.30 - -3.49 %
VC2 557.8 8.30 - -3.49 %
VCS 11680 73.00 - -3.95 %
VGS 2125.5 39.90 - -4.55 %
VMC 163.9 6.90 - -5.13 %
VTV 168.5 5.40 - -5.26 %
VC7 542.9 11.30 - -7.38 %
VSA 335.5 23.80 - -9.51 %
VE8 9.9 5.50 - -11.29 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.