TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thông tin giao dịch

HTC

 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HNX)

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
Tiền thân của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Hóc Môn. Công ty phát triển theo hướng tập trung hóa dựa trên đầu tư chiều sâu các ngành chiến lược là kinh doanh xăng dầu, quản lý và kinh doanh chợ đầu mối và kinh doanh giết mổ gia súc...phấn đấu đến năm 2020 Công ty sẽ trở thành một công ty lớn, hoạt động theo mô hình Tổng công ty đa ngành, đa lĩnh vực.
Cập nhật lúc 15:15 Thứ 3, 20/10/2020
29.5
  0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  29.5
 • Giá trần
  32.4
 • Giá sàn
  26.6
 • Giá mở cửa
  29.5
 • Giá cao nhất
  29.5
 • Giá thấp nhất
  29.5
 •  
 • GD ròng NĐTNN
  0
 • Room NN còn lại
  47.64 (%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  3.55
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  3.55
 •        P/E :
  8.30
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  24.54
 • (**) Hệ số beta:
  -0.01
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  30
 • KLCP đang niêm yết:
  11,000,000
 • KLCP đang lưu hành:
  11,000,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  324.50
(*) Số liệu EPS tính tới Quý II năm 2020 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 07/05/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 74.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 3,500,000
Lịch sử trả cổ tức và chia thưởng
- 14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 17/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 19/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 15/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 04/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 08/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 18/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 02/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 11/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 07/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 28/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 26/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3.75%
- 06/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 09/12/2016: Phát hành cho CBCNV 500,000
- 08/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 06/07/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
- 26/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 26/02/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 04/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 30/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 22/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 30/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 12/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 08/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 26/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 28/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 25/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 28/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 14/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 15/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 06/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 10/01/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 07/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 27/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 16/03/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 18/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 18/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty


  
  
HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Thảo Ông Nguyễn Ngọc Thảo 57 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hóc...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hương Giang Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Tô Văn Liêm Ông Tô Văn Liêm 58 Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 12 năm 2006 : Phó Giám đốc CTCP Thương mại Hóc Mô...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Kiều Công Tâm Ông Kiều Công Tâm 53
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Danh Hùng Ông Nguyễn Danh Hùng
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Tuấn Ngọc Ông Bùi Tuấn Ngọc 55 Từ tháng 03 năm 2016 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Chi tiết...
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Văn Mỵ Ông Lê Văn Mỵ 67 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
Chi tiết...
Phó TGĐ Kinh doanh Ông Kiều Công Tâm Ông Kiều Công Tâm 53
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Tô Văn Liêm Ông Tô Văn Liêm 58 Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 12 năm 2006 : Phó Giám đốc CTCP Thương mại Hóc Mô...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Ngọc Thảo Ông Nguyễn Ngọc Thảo 57 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hóc...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng 40 Từ ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Tiến Dũng Ông Nguyễn Tiến Dũng 60 Từ ngày 01 tháng 06 năm 2017 đến ngày 17 tháng 04 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Phan Thị Hồng Phúc Bà Phan Thị Hồng Phúc Từ tháng 06 năm 2017 đến ngày 08 tháng 08 năm 2019 : Kế toán trưởng Công ty Cổ p...
Chi tiết...
BAN KIẾM SOÁT
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Lê Văn Tèo Ông Lê Văn Tèo 53 Từ ngày 20 tháng 04 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Công Tâm Ông Trần Công Tâm 53 Từ ngày 20 tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Mô...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lại Thị Thanh Phương Bà Lại Thị Thanh Phương 47 Từ ngày 07 tháng 11 năm 2016 đến ngày 11 tháng 04 năm 2019 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Chi tiết...
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung