MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 5, 18/07/2024, 19:22
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 18/07 So với tuần trước
(-)
HDA 113.2 4.10 - 5.13 %
HAT 137.4 44.00 - 3.53 %
HKT 56.4 9.20 - 2.22 %
HMH 171.6 13.00 - 1.56 %
HLD 518 25.90 - 1.17 %
HJS 705.6 33.60 - 0.60 %
HTC 359.7 21.80 - 0.00 %
HGM 686.7 54.50 - 0.00 %
HOM 314 4.20 - 0.00 %
HLC 343.1 13.50 - -1.46 %
HCC 80.8 12.40 - -1.59 %
HAD 60 15.00 - -2.60 %
HVT 999.9 91.00 - -3.19 %
HUT 15172.7 17.00 - -3.95 %
HBS 316.8 9.60 - -4.00 %
HMR 137.5 24.50 - -6.49 %
HTP 624.3 6.80 - -9.33 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.