tin mới

CÁC DỰ ÁN ASM ĐANG THỰC HIỆN

Khu Đô Thị Cao Cấp Sao Mai Bình Khánh 5

 • Tổng vốn đầu tư:
  1,933 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Doanh thu dự kiến:
  3,904 tỷ VND
 • Lợi nhuận dự kiến:
  1,971 tỷ VND
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Long Xuyên, An Giang
 • Diện tích sàn:
  34,880,000 m2
 • Tổng diện tích:
  34,880,000 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đã bồi hoàn và thỏa thuận được 210000 m2 tương đương 60% tổng diện tích dự án. (Tính đến 28/03/2011)
 • Mô tả khác:

Chợ Và Khu Dân Cư Trung Tâm Xã Hộ An

 • Tổng vốn đầu tư:
  43 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Chợ Mới, An Giang
 • Diện tích sàn:
  6,738,343 m2
 • Tổng diện tích:
  6,738,343 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đã được UBND tỉnh An giang ban hành quyết định thu hồi đất và công ty đã thực hiện bồi hoàn được trên 70% diện tích dự án. (Tính đến 28/03/2011)
 • Mô tả khác:

Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tâng Kỹ Thuật Khu Đô Thị Cao Cấp Sao Mai

< 1 > 

Đối tác