TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK ASM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/06/2022 0.00  15.40  -0.05 (-0.32 %)    3,695,300  57,624,000,000  15.45  16.00  15.00 
27/06/2022 15.45  15.45  0.25 (1.64 %)    2,325,400  35,877,000,000  15.25  15.70  15.10 
24/06/2022 15.20  15.20  0.20 (1.33 %)    2,560,300  39,366,000,000  15.20  15.60  15.10 
23/06/2022 14.95  14.95  0.95 (6.79 %)    3,464,800  50,119,000,000  14.00  14.95  13.70 
22/06/2022 14.00  14.00  -0.90 (-6.04 %)    5,752,800  83,875,000,000  658,220  9,149,258,000  15.25  15.50  14.00 
21/06/2022 14.90  14.90  -1.10 (-6.88 %)    4,410,500  68,338,000,000  16.00  16.25  14.90 
20/06/2022 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    4,585,300  73,779,000,000  16.00  16.50  15.65 
17/06/2022 15.95  15.95  -1.15 (-6.73 %)    6,560,100  106,006,000,000  16.20  16.70  15.95 
16/06/2022 17.10  17.10  0.20 (1.18 %)    4,129,200  71,577,000,000  17.40  17.70  16.90 
15/06/2022 16.85  16.85  -0.45 (-2.60 %)    5,245,600  87,659,000,000  17.55  17.70  16.10 
14/06/2022 17.30  17.30  -0.60 (-3.35 %)    5,001,100  88,141,000,000  17.00  18.45  16.90 
13/06/2022 17.90  17.90  -1.30 (-6.77 %)    8,078,300  146,319,000,000  18.05  18.70  17.90 
10/06/2022 19.20  19.20  -1.30 (-6.34 %)    8,614,800  171,890,000,000  20.05  20.75  19.20 
09/06/2022 20.45  20.45  0.05 (0.25 %)    3,777,400  76,649,000,000  20.30  20.55  20.05 
08/06/2022 20.40  20.40  0.90 (4.62 %)    10,027,300  205,004,000,000  20.10  20.85  19.85 
07/06/2022 19.50  19.50  1.10 (5.98 %)    8,368,100  157,802,000,000  18.25  19.50  18.25 
06/06/2022 18.40  18.40  -0.50 (-2.65 %)    6,316,300  120,161,000,000  18.70  19.55  18.35 
03/06/2022 18.90  18.90  0.00 (0.00 %)    4,405,500  82,499,000,000  18.80  19.50  18.25 
02/06/2022 18.90  18.90  -0.20 (-1.05 %)    4,642,900  89,601,000,000  19.40  19.70  18.80 
01/06/2022 19.10  19.10  1.10 (6.11 %)    8,062,400  146,930,000,000  17.90  19.10  17.35 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.