MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

NT2

 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE)

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - PVPower NT2
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được thành lập vào ngày 15/6/2007 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐH của Đại hội đồng cổ đông NT2 với số vốn điều lệ ban đầu là 2.560 tỷ đồng.Ngày 12/06/2015, trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu NT2 trên HoSE.
Cập nhật:
15:15 T3, 23/07/2024
20.25
  -0.2 (-0.98%)
Khối lượng
326,500
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  20.45
 • Giá trần
  21.85
 • Giá sàn
  19.05
 • Giá mở cửa
  20.4
 • Giá cao nhất
  20.55
 • Giá thấp nhất
  20.25
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  12,900
 • GT Mua
  0.4 (Tỷ)
 • GT Bán
  0.14 (Tỷ)
 • Room còn lại
  36.17 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Chi tiết
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:22/01/2010
Với Khối lượng (cp):256,000,000
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):13.0
Ngày giao dịch cuối cùng:03/06/2015
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.8
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 256,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 14/03/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 14/09/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 23/03/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 07/10/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6.5%
- 29/09/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 05/02/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 23/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 09/01/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 20/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 13/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 27.92%
- 17/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 09/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 24/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
- 24/02/2017: Phát hành cho CBCNV 00
- 21/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 12/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 20/04/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
- 14/10/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
- 12/08/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 7%
- 20/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
- 18/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.36
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.36
 •        P/E :
  56.89
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  13.81
 •        P/B:
  1.47
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  570,880
 • KLCP đang niêm yết:
  287,876,029
 • KLCP đang lưu hành:
  287,876,029
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  5,829.49
(*) Số liệu EPS tính tới Quý II năm 2024 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 816,425,616 1,200,535,362 261,906,935 2,186,073,466
Giá vốn hàng bán 948,558,590 973,690,047 487,297,276 2,056,559,189
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV -132,132,974 226,845,315 -225,390,341 129,514,278
Lợi nhuận tài chính 24,668,258 20,215,308 11,478,192 10,510,290
Lợi nhuận khác 156,360 -67,333 70,484,093 569,599
Tổng lợi nhuận trước thuế -123,766,905 256,569,335 -158,158,883 122,185,200
Lợi nhuận sau thuế -123,766,905 240,145,054 -158,158,883 122,185,200
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -123,766,905 240,145,054 -158,158,883 122,185,200
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 4,958,716,230 4,790,998,443 3,511,522,428 5,595,279,094
Tổng tài sản 7,836,810,848 8,471,043,744 8,210,326,327 9,864,734,980
Nợ ngắn hạn 3,718,395,683 4,112,483,524 4,234,149,060 5,794,522,513
Tổng nợ 3,718,395,683 4,112,483,524 4,234,149,060 5,794,522,513
Vốn chủ sở hữu 4,118,415,166 4,358,560,219 3,976,177,267 4,070,212,467
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.