MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NT2 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NT2 Nguyễn Hữu Minh Kế toán trưởng      52,844    10,000  31/12/2021  29/01/2022      28/01/2022  52,844  0.02  
NT2 Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       14,362,840          38,000    09/01/2020  14,400,840  5.00  
NT2 Lê Việt An Kế toán trưởng      100,000    100,000  20/12/2019  17/01/2020    100,000  30/12/2019    0.00  
NT2 Lê Việt An Kế toán trưởng      100,000    100,000  01/11/2019  29/11/2019      29/11/2019  100,000  0.03  
NT2 Nguyễn Văn Kỳ Thành viên BKS      6,260    6,260  18/10/2019  15/11/2019          0.00  
NT2 Lê Việt An Kế toán trưởng      100,000    13/09/2019  12/10/2019  100,000    23/09/2019  100,000  0.03  
NT2 Panah Master Fund       5,000,009            185,200  12/09/2019  4,814,809  1.67  
NT2 Lê Việt An Kế toán trưởng      5,000    28/08/2019  04/09/2019      04/09/2019    0.00  
NT2 Nguyễn Văn Kỳ Thành viên BKS      9,560    9,560  31/07/2019  29/08/2019          0.00  
NT2 Trần Quang Thiên Phó Tổng GĐ      6,684    6,670  25/02/2019  26/03/2019    6,670  07/03/2019  14  0.00  
NT2 Nguyễn Hữu Minh Kế toán trưởng      82,844    35,000  22/02/2019  23/03/2019    30,000  22/03/2019  85,844  0.03  
NT2 Ngô Thị Bích Ngọc Em  Ngô Đức Nhân  Giám đốc  13,110    13,110  18/12/2018  16/01/2019    13,110  04/01/2019    0.00  
NT2 Trần Quang Thiên Phó Tổng GĐ      51,684    45,000  10/12/2018  08/01/2019    45,000  02/01/2019  6,684  0.00  
NT2 Lương Ngọc Anh Thành viên HĐQT      29,510    5,000  31/10/2018  30/11/2018    5,000  30/11/2018  24,510  0.01  
NT2 Ngô Đức Nhân Giám đốc      82,124    30,420  18/09/2018  17/10/2018    30,420  18/09/2018  51,704  0.02  
NT2 Trần Quang Mẫn Phó Tổng GĐ      48,079    48,079  14/09/2018  13/10/2018    48,070  18/09/2018  0.00  
NT2 Trần Quốc Hùng Thành viên BKS      4,980    4,980  03/08/2018  01/09/2018    4,980  10/08/2018    0.00  
NT2 Panah Master Fund       5,208,010          250,009    23/07/2018  5,458,019  1.90  
NT2 Apollo Asia Fund       9,185,790          250,000    23/07/2018  9,435,790  3.28  
NT2 Lê Việt An Kế toán trưởng      5,000    5,000  12/07/2018  10/08/2018    5,000  13/07/2018  5,000  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.