MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Mạnh Hùng
Tên :

Lê Mạnh Hùng

Sinh năm : 24/10/1973
Nguyên quán : Hưng Yên
Trình độ : - Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ Hoá dầu - Đại học Bách khoa Hà Nội
- Thạc sỹ Công nghệ Hữu cơ Hoá dầu - Đại học Bách khoa Hà Nội
- Tiến sỹ Hóa dầu - Đại học Bách khoa Hà Nội
/ceo/CEO_50778/le-manh-hung.chn
Nguyên quán: Hưng Yên
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Thành viên HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_50778.2.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 20/6/2019
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 7/2019

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)  BSR 2,856,380,247 22/08/2023 51,700.5
GAS 2,199,403,167 22/09/2023 164,955.2
POW 1,872,141,477 31/12/2019 19,844.7

Xem tiếp

OIL 832,803,584 23/08/2023 7,661.8
PVCOMBANK 468,000,000 31/12/2013
PVF 468,000,000 31/12/2011 1,965.6
DCM 400,023,057 29/08/2023 12,200.7
PVD 280,496,572 05/08/2022 8,218.5
PVS 245,565,000 26/10/2023 9,429.7
DPM 233,204,253 22/08/2023 7,276.0
PVT 143,536,080 14/09/2023 3,473.6
PVI 81,978,740 28/09/2023 3,877.6
PAP 35,000,000 31/12/2022 843.5
PVC 30,757,750 14/11/2023 436.8
PET 23,071,236 18/01/2023 537.6
PVE 7,250,000 18/03/2016 12.3
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Bách khoa Hà Nội - Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ Hoá dầu
 • Đại học Bách khoa Hà Nội - Thạc sỹ Công nghệ Hữu cơ Hoá dầu
 • Đại học Bách khoa Hà Nội - Tiến sỹ Hóa dầu

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 26 tháng 09 năm 2013 đến tháng 06 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 •  - 2000 - 2001: Kỹ sư Công nghệ, Công ty Liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga
   - 2001 - 2005: Kỹ sư Công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)
   - 2005 - 2006: Cán bộ Ban Chế biến Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
   - 2006 - 2007: Cán bộ Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính Phủ
   - 2007 - 2009: Phó Trưởng ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
   - 2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn
   - 12/2009 - 2011: Trưởng Ban QLDA Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau
   - 03/2011 - 2013: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
   - Từ 01/10/2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.