MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

GHC

  Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UpCOM)

Logo Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai - GHC>
Tiền thân của Công ty cổ phần thủy điện Gia lai là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai được thành lập ngày 14/03/2002. Ngày 02/06/2008 Công ty được chuyển đổi thành CTCP. Ngày 26/04/2011, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn UPCOM. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh điện; đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ; giám sát thi công xây dựng...
Cập nhật:
14:15 Thứ 2, 26/02/2024
28.5
  0.8 (2.89%)
Khối lượng
55,620
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  27.7
 • Giá trần
  31.8
 • Giá sàn
  23.6
 • Giá mở cửa
  28
 • Giá cao nhất
  28.5
 • Giá thấp nhất
  28
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  29,700
 • GT Mua
  0.84 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  47.25 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/04/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 7.3
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 10,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 28/11/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 14/09/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 09/12/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 15/07/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 30/08/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 50%
- 25/08/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
- 18/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
- 01/12/2020: Phát hành riêng lẻ 00
- 29/10/2020: Bán ưu đãi, tỷ lệ 50%
- 01/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 19/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 19/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 05/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
- 05/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 28/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%
- 23/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 29/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
- 23/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 14/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
- 28/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 27.5%
- 25/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
- 21/07/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100%
- 27/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 27/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
- 26/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 10/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 29/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  3.07
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  3.07
 •        P/E :
  9.29
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  20.48
 •        P/B:
  1.39
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  34,127
 • KLCP đang niêm yết:
  47,662,500
 • KLCP đang lưu hành:
  47,662,500
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  1,358.38
(*) Số liệu EPS tính tới Quý IV năm 2023 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 72,953,109 76,184,049 85,455,191 92,780,620
Giá vốn hàng bán 27,538,183 28,795,785 30,865,348 39,888,924
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 45,414,925 47,388,264 54,589,842 52,891,696
Lợi nhuận tài chính 2,025,631 -8,370,362 -6,675,533 -1,237,303
Lợi nhuận khác 182 -1,470,549 -45 591,987
Tổng lợi nhuận trước thuế 45,513,473 34,770,184 45,632,988 49,029,701
Lợi nhuận sau thuế 41,471,050 30,505,779 40,282,309 43,365,653
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 41,471,050 30,505,779 40,282,309 43,365,653
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 247,067,608 282,652,206 268,067,527 258,607,033
Tổng tài sản 1,524,096,436 1,543,617,477 1,514,539,314 1,496,786,273
Nợ ngắn hạn 45,488,392 51,828,654 71,286,932 87,966,145
Tổng nợ 547,488,392 536,503,654 538,636,932 537,991,145
Vốn chủ sở hữu 976,608,044 1,007,113,822 975,902,382 958,795,128
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.