MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

BHA

 Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UpCOM)

CTCP Thủy điện Bắc Hà - BHHC - BHA
Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà tiền thân là Ban quản lý dự án thủy điện Bắc Hà trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng - Licogi gồm 3 cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng, CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Licogi 14 thành lập nhắm mục đích đầu tư xây dựng dự án thủy điện Bắc Hà và hoạt động các lĩnh vực kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Cập nhật:
11:38 Thứ 4, 06/12/2023
13.4
  0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đang giao dịch
 • Giá tham chiếu
  13.4
 • Giá trần
  15.4
 • Giá sàn
  11.4
 • Giá mở cửa
  13.4
 • Giá cao nhất
  13.4
 • Giá thấp nhất
  13.4
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KL Mua
  0
 • KL Bán
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  49.00 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 02/08/2017
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 65,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 23/11/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3.5%
- 05/10/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3.5%
- 05/09/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
- 19/08/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
- 13/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 1.5%
- 26/03/2018: Phát hành riêng lẻ 00
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  1.28
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  1.28
 •        P/E :
  10.49
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  12.99
 •        P/B:
  1.03
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  190
 • KLCP đang niêm yết:
  66,000,000
 • KLCP đang lưu hành:
  66,000,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  884.40
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2022 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 49,539,927 32,544,216 51,599,776 144,308,435
Giá vốn hàng bán 29,505,689 28,784,023 28,898,001 28,405,939
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 20,034,238 3,760,194 22,701,776 115,902,497
Lợi nhuận tài chính -20,198,176 -17,832,668 -19,316,716 -18,535,995
Lợi nhuận khác 6,050,951 987,058 121,660 2,108,953
Tổng lợi nhuận trước thuế 3,239,554 -15,021,198 2,228,117 97,045,948
Lợi nhuận sau thuế 3,851,457 -15,021,198 2,228,117 93,225,159
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 3,851,457 -15,021,198 2,228,117 93,225,159
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 36,387,747 53,381,787 83,501,030 199,757,641
Tổng tài sản 1,622,517,227 1,614,189,160 1,619,019,389 1,709,986,985
Nợ ngắn hạn 108,639,190 115,332,354 168,273,488 166,015,926
Tổng nợ 795,505,365 802,198,529 855,139,663 852,882,100
Vốn chủ sở hữu 827,011,862 811,990,631 763,879,726 857,104,885
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.