tin mới

CÁC DỰ ÁN TDH ĐANG THỰC HIỆN

Cantavil Premier

 • Tổng vốn đầu tư:
  60 triệu USD
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Quận 2- Tp. Hcm
 • Diện tích sàn:
  49,863 m2
 • Tổng diện tích:
  11,170 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đã ký hợp đồng và bán 20% căn hộ (theo quy định mới của Nghị định 71). Đang xây dựng phần móng. (Tính đến 10/03/2011)
 • Mô tả khác:

Chung cư TDH - Phước Bình

 • Tổng vốn đầu tư:
  109 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Quận 9- Tp.hcm
 • Diện tích sàn:
  7,650 m2
 • Tổng diện tích:
  2,314 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đang thi công đến tầng 11. Công bố bán trong quý II/2011 (Tính đến 10/03/2011)
 • Mô tả khác:

Chung cư TDH - Phước Long

 • Tổng vốn đầu tư:
  192 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Quận 9- Tp.hcm
 • Diện tích sàn:
  11,815 m2
 • Tổng diện tích:
  3,573 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đã thi công ép cọc đại trà. Đang chọn đơn vị thi công phần móng, tầng hầm, thân và hoàn thiện. (Tính đến 10/03/2011)
 • Mô tả khác:

Khu phức hợp Centum Wealth - Cao ốc TDH Hiệp Phú

 • Tổng vốn đầu tư:
  50 triệu USD
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Q9- Tp.hcm
 • Diện tích sàn:
  44,319 m2
 • Tổng diện tích:
  11,582 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đang trình duyệt thiết kế cơ sở. (Tính đến 10/03/2011)
 • Mô tả khác:

Chung cư TDH- Bình Chiểu

 • Tổng vốn đầu tư:
  422 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Quận Thủ Đức- Tp. Hcm
 • Tổng diện tích:
  10,502 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đang thiết kế cơ sở (Tính đến 10/03/2011)
 • Mô tả khác:

< 1 2 3 4 > 

Đối tác