MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)
(cập nhật mới nhất ngày 05/07/2020)

Tìm mã CK (Tên công ty)

Hiển thị theo : Tỷ lệ margin hoặc Tỷ lệ đòn bẩy
Tên công tySànTỷ lệ
AAA50 %
AAV1 %
ACB50 %
AMV1 %
ANV40 %
APC20 %
APG20 %
ASM50 %
AST50 %
BAX20 %
BCC20 %
BFC40 %
BIC1 %
BID50 %
BMI20 %
BMP50 %
BSI20 %
BVH50 %
BVS20 %
BWE50 %
BXH1 %
C3240 %
C471 %
CAP1 %
CAV40 %
CCL20 %
CEO40 %
CII50 %
CMG20 %
CNG1 %
CRE40 %
CSC20 %
CSM20 %
CSV40 %
CTD50 %
CTF30 %
CTG50 %
CTI20 %
CTS40 %
CVT50 %
D2D1 %
DBC20 %
DBD20 %
DCM50 %
DDG15 %
DGC20 %
DGW40 %
DHA20 %
DHC20 %
DHG50 %
DHT20 %
DIG50 %
DMC1 %
DNP25 %
DPG40 %
DPM50 %
DPR20 %
DRC20 %
DRH20 %
DSN1 %
DVP40 %
EIB20 %
ELC20 %
EVG1 %
FCM1 %
FCN50 %
FIT40 %
FMC40 %
FPT50 %
FTS20 %
GAS50 %
GEX50 %
GKM25 %
GMD50 %
HAH20 %
HAP1 %
HAR20 %
HAX40 %
HBC50 %
HCD1 %
HCM50 %
HDA1 %
HDB40 %
HDC20 %
HDG50 %
HHS40 %
HII20 %
HLD1 %
HPG50 %
HPX20 %
HQC20 %
HSG50 %
HT140 %
IDI50 %
IDV1 %
IJC40 %
IMP20 %
INN1 %
ITA20 %
ITC10 %
ITD20 %
KBC50 %
KDC1 %
KDH40 %
KLF20 %
KPF10 %
KSB50 %
L1440 %
LBM1 %
LCG50 %
LDG40 %
LHC1 %
LHG50 %
LIG1 %
LIX20 %
MBB50 %
MBG20 %
MBS50 %
MSN50 %
MST1 %
MWG50 %
NAF20 %
NBB20 %
NDN50 %
NET1 %
NHA1 %
NKG50 %
NLG50 %
NNC40 %
NT250 %
NTL40 %
NTP20 %
NVB1 %
NVL20 %
OPC1 %
PAC20 %
PAN20 %
PC140 %
PDR50 %
PET40 %
PGC1 %
PGD1 %
PGI1 %
PGS20 %
PHR40 %
PLX50 %
PMC1 %
PNJ50 %
POW50 %
PPC50 %
PTB40 %
PVC20 %
PVD50 %
PVI50 %
PVS50 %
PVT50 %
QHD15 %
RAL20 %
REE50 %
SAB40 %
SAM40 %
SBA1 %
SBT50 %
SCD1 %
SCI20 %
SCR50 %
SDG1 %
SFG20 %
SHA20 %
SHB50 %
SHI40 %
SHN50 %
SHS50 %
SJD20 %
SJS20 %
SKG20 %
SLS20 %
SMC20 %
SRC20 %
SSI50 %
STB50 %
STK20 %
SVC1 %
SZL40 %
TAR20 %
TCB50 %
TCD1 %
TCH20 %
TCL20 %
TCM50 %
TCT1 %
TDM40 %
THG20 %
TIG20 %
TLD30 %
TMS1 %
TNA1 %
TNG50 %
TNI20 %
TPB20 %
TRC20 %
TTB20 %
TV220 %
TVC20 %
VC71 %
VCB50 %
VCG50 %
VCI20 %
VCS50 %
VGC40 %
VGS40 %
VHC50 %
VHM50 %
VIC50 %
VIT1 %
VIX20 %
VJC50 %
VMC1 %
VND50 %
VNE20 %
VNM50 %
VNR1 %
VPB50 %
VPD1 %
VPG30 %
VPH20 %
VPI20 %
VRC40 %
VRE50 %
VSC50 %
VTO1 %
VTV1 %
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.