MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

TMS

 Công ty Cổ phần Transimex (HOSE)

Công ty Cổ phần Transimex - TMS
1983 Thành lập Công ty Kho vận Giao nhận Ngoại thương (Transimex). 1/2000: Transimex chính thức chuyển thành Công ty cổ phần theo QĐ số: 989/QĐ-TTg, ngày 26/10/1999. 8/2000:Cổ phiếu Transimex (TMS) chính thức được niêm yết trên sàn HOSE.
Cập nhật:
15:15 Thứ 6, 19/04/2024
54.7
  -2.3 (-4.04%)
Khối lượng
100
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  57
 • Giá trần
  60.9
 • Giá sàn
  53.1
 • Giá mở cửa
  54.7
 • Giá cao nhất
  54.7
 • Giá thấp nhất
  54.7
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  6.15 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/08/2000
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 14.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 4,290,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 04/10/2023: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 30%
- 18/01/2023: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 31/12/2021: Phát hành riêng lẻ 00
- 23/09/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 16/12/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 19/10/2020: Phát hành riêng lẻ 00
- 18/02/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 12/09/2019: Phát hành cho CBCNV 00
- 19/10/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 05/04/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 25%
- 19/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 23/01/2017: Phát hành bằng Cổ phiếu, tỷ lệ
- 28/09/2016: Phát hành cho CBCNV 00
- 21/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 18/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
- 09/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 31/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 29/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
- 28/05/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5%
- 09/11/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 10/08/2009: Bán Ưu Đãi, tỷ lệ 2249%
- 25/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 06/01/2009: Bán ưu đãi, tỷ lệ 30%
- 05/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 26/06/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 03/01/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 08/06/2007: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 27/12/2006: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 28/06/2006: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 22/06/2005: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  2.14
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  2.14
 •        P/E :
  25.54
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  34.67
 •        P/B:
  1.80
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  11,600
 • KLCP đang niêm yết:
  158,270,528
 • KLCP đang lưu hành:
  158,258,909
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  8,656.76
(*) Số liệu EPS tính tới Quý IV năm 2023 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 463,822,979 528,479,278 666,801,104 792,735,354
Giá vốn hàng bán 382,065,984 434,046,866 550,069,030 658,100,989
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 79,918,985 91,572,760 114,032,085 128,625,271
Lợi nhuận tài chính -7,669,358 3,289,003 421,250 48,652,935
Lợi nhuận khác 775,567 -4,022,145 4,262,077 56,678,278
Tổng lợi nhuận trước thuế 60,845,496 33,792,548 56,728,053 164,394,721
Lợi nhuận sau thuế 52,710,053 26,381,995 49,555,944 144,047,847
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 52,523,801 25,850,151 48,080,769 115,807,542
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 1,948,207,968 1,884,849,160 1,695,936,627 1,872,840,242
Tổng tài sản 6,010,709,641 6,101,813,301 6,095,420,051 7,603,218,478
Nợ ngắn hạn 1,186,861,788 975,795,350 961,507,628 901,329,877
Tổng nợ 1,774,036,382 1,844,420,569 1,797,218,269 2,803,333,879
Vốn chủ sở hữu 4,236,673,259 4,257,392,732 4,298,201,782 4,799,884,599
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.