MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

IDC

 Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần (HNX)

Tổng công ty IDICO - CTCP - IDC
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) là Tổng Công ty thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 07/03/1994, Văn bản số 1011/CP-ĐMDN ngày 07/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 26/2000 QĐ-BXD ngày 06/12/2000, chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/11/2006, chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Cập nhật:
15:15 Thứ 5, 22/02/2024
57.8
  1.2 (2.12%)
Khối lượng
3,294,940
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  56.6
 • Giá trần
  62.2
 • Giá sàn
  51
 • Giá mở cửa
  56.6
 • Giá cao nhất
  58.3
 • Giá thấp nhất
  56.5
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  586,472
 • GT Mua
  35.19 (Tỷ)
 • GT Bán
  1.49 (Tỷ)
 • Room còn lại
  29.35 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Chi tiết
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:24/11/2017
Với Khối lượng (cp):55,305,500
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):28.5
Ngày giao dịch cuối cùng:29/11/2019
Ngày giao dịch đầu tiên: 10/12/2019
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 192,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 15/01/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 28/09/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 11/04/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 19/08/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 27/06/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 13/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 09/11/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 24%
- 22/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 11/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 07/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  3.18
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  3.18
 •        P/E :
  18.19
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  13.40
 •        P/B:
  3.40
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  2,055,723
 • KLCP đang niêm yết:
  329,999,929
 • KLCP đang lưu hành:
  329,999,929
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  19,074.00
(*) Số liệu EPS tính tới Quý IV năm 2023 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,146,682,283 2,407,561,656 1,443,473,445 2,239,314,380
Giá vốn hàng bán 843,121,363 1,515,237,318 1,038,247,551 1,418,180,236
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 303,560,920 892,324,338 405,225,893 821,134,144
Lợi nhuận tài chính -27,220,458 25,294,456 -13,821,176 48,062,066
Lợi nhuận khác 4,583,701 3,073,061 -45,012,684 -794,075
Tổng lợi nhuận trước thuế 213,710,166 826,812,922 255,960,502 759,477,104
Lợi nhuận sau thuế 175,207,508 662,699,249 194,517,608 623,059,615
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 147,786,156 533,703,640 160,943,416 550,612,563
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 4,470,242,806 4,891,094,562 4,838,544,748 6,031,961,143
Tổng tài sản 17,427,813,052 16,917,805,448 16,898,217,983 17,731,904,021
Nợ ngắn hạn 1,864,557,257 2,032,200,098 2,693,637,678 3,998,516,397
Tổng nợ 11,151,142,282 10,714,902,275 11,287,372,799 11,527,672,863
Vốn chủ sở hữu 6,276,670,770 6,202,903,173 5,610,845,184 6,204,231,159
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.