MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK IDC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
IDC Công ty TNHH Kinh doanh và cho thuê nhà Tân Bách Việt       5,000,000  3,000,000    16/11/2022  13/12/2022  591,000    13/12/2022  5,591,000  1.69  
IDC Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt       5,000,000    13/10/2022  10/11/2022  5,000,000    10/11/2022  5,000,000  1.52  
IDC Đặng Phương Thảo Con  Đặng Chính Trung  Thành viên HĐQT          6,200    10/02/2022  6,200  0.00  
IDC Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt       26,007,000  10,000,000    18/10/2021  11/11/2021  9,776,000    11/11/2021  35,783,000  10.84  
IDC Nguyễn Văn Minh Phó Tổng GĐ      100,000    17/10/2021  09/11/2021  5,000    09/11/2021  6,200  0.00  
IDC Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt       14,468,000  19,500,000    13/09/2021  07/10/2021  11,539,000    07/10/2021  26,007,000  7.88  
IDC Nguyễn Hồng Hải Người được ủy quyền công bố thông tin      18,000            18,000  01/07/2021    0.00  
IDC Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt       10,800,000  15,900,000    30/06/2021  29/07/2021  3,668,000    29/07/2021  14,468,000  4.38  
IDC Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco       67,500,000    67,500,000  27/05/2021  24/06/2021    67,500,000  14/06/2021    0.00  
IDC Đặng Việt Dũng Con  Đặng Chính Trung  Thành viên HĐQT  8,540,000    940,000  13/05/2021  27/05/2021    940,000  13/05/2021  7,600,000  2.30  
IDC Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt       9,860,000  940,000    13/05/2021  27/05/2021  940,000    13/05/2021  10,800,000  3.27  
IDC Nguyễn Hồng Hải Người được ủy quyền công bố thông tin      85,500    85,000  09/05/2021  07/06/2021    85,000  07/06/2021  500  0.00  
IDC Đặng Việt Dũng Con  Đặng Chính Trung  Thành viên HĐQT  7,600,000  1,900,000    06/05/2021  18/05/2021  940,000    06/05/2021  8,540,000  2.59  
IDC Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt       10,800,000    1,900,000  06/05/2021  18/05/2021    940,000  06/05/2021  9,860,000  2.99  
IDC Nguyễn Hồng Hải Người được ủy quyền công bố thông tin      500  150,000    31/03/2021  28/04/2021  85,000    28/04/2021  85,000  0.03  
IDC Công ty TNHH Covestcons       24,400,002            22,545,000  28/01/2021  1,855,002  0.56  
IDC Công ty TNHH Covestcons               24,400,002    14/12/2020  24,400,002  7.39  
IDC Bộ Xây dựng       108,000,000            108,000,000  26/11/2020    0.00  
IDC Nguyễn Văn Minh Phó Tổng GĐ      9,300    8,100  13/09/2020  07/10/2020    8,100  20/09/2020  1,200  0.00  
IDC Nguyễn Văn Minh Phó Tổng GĐ      1,200          8,100    20/07/2020  9,300  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.