MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

PVD

 Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE)

PV Drilling - PVD
Ngày 26/11/2001, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ban hành quyết định số 647/QĐVPCP về việc thành lập Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam.Công ty bắt đầu niêm yết với mã PVD ngày 05/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI). Kiểm toán độc lập: công ty kiểm toán Việt Nam (Vaco).
Cập nhật:
11:29 T3, 18/06/2024
31.50
  0.45 (1.45%)
Khối lượng
1,150,500
Đang giao dịch
 • Giá tham chiếu
  31.05
 • Giá trần
  33.2
 • Giá sàn
  28.9
 • Giá mở cửa
  31.6
 • Giá cao nhất
  31.6
 • Giá thấp nhất
  31.25
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KL Mua
  0
 • KL Bán
  57000
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  1.79 (Tỷ)
 • Room còn lại
  0.00 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 130.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 68,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 05/08/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 28/04/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20%
- 29/07/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 08/11/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 15/07/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 22/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 02/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 23/10/2013: Phát hành cho CBCNV 00
- 23/07/2013: Phát hành riêng lẻ 00
- 01/02/2012: Phát hành cho CBCNV 00
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  1.20
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  1.20
 •        P/E :
  26.33
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  27.54
 •        P/B:
  1.14
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  4,838,380
 • KLCP đang niêm yết:
  556,296,006
 • KLCP đang lưu hành:
  555,880,006
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  17,510.22
(*) Số liệu EPS tính tới Quý I năm 2024 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,412,985,092 1,381,108,857 1,747,438,167 1,755,533,264
Giá vốn hàng bán 1,054,470,880 1,085,255,705 1,349,120,151 1,305,102,252
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 358,514,212 295,853,152 398,318,016 450,431,012
Lợi nhuận tài chính -74,574,355 -90,569,579 -42,234,265 -95,634,328
Lợi nhuận khác 54,002,691 61,891,627 -10,260,494 -12,538,649
Tổng lợi nhuận trước thuế 212,828,801 152,527,222 220,168,724 214,762,384
Lợi nhuận sau thuế 154,991,590 132,890,997 194,041,947 148,504,051
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 161,347,083 150,569,597 195,124,205 157,914,604
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 6,129,933,900 6,675,491,239 6,953,926,883 7,793,940,919
Tổng tài sản 20,865,167,421 21,499,361,638 21,650,094,015 22,515,426,596
Nợ ngắn hạn 2,971,162,343 3,014,320,805 3,176,164,160 3,597,425,880
Tổng nợ 6,585,031,768 6,689,488,437 6,755,846,368 7,208,642,244
Vốn chủ sở hữu 14,280,135,653 14,809,873,201 14,894,247,646 15,306,784,352
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.