MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

PMP

 Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (HNX)

Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ - PMP
Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tiền thân là Nhà máy Sản xuất bao bì Hương Phong thuộc Công ty TNHH Hương Phong. Ngày 17/04/2008, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. Ngày 22/09/2015, cổ phiếu PMP chính thức niêm yết trên sàn HNX. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất các sản phẩm bao bì; kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử; mua bán vật tư, thiết bị ngành công nghiệp; cho thuê kho bãi...
Cập nhật:
15:15 Thứ 3, 05/03/2024
12.6
  0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  12.6
 • Giá trần
  13.8
 • Giá sàn
  11.4
 • Giá mở cửa
  12.6
 • Giá cao nhất
  0
 • Giá thấp nhất
  0
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  48.30 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/09/2015
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.5
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 4,200,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 17/08/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 18/08/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
- 13/07/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10.3%
- 14/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.8%
- 17/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17%
- 14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17%
- 07/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17%
- 15/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  1.84
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  1.69
 •        P/E :
  6.86
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  16.75
 •        P/B:
  0.75
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  590
 • KLCP đang niêm yết:
  4,200,000
 • KLCP đang lưu hành:
  4,200,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  52.92
(*) Số liệu EPS tính tới Quý IV năm 2023 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 125,745,710 136,175,081 141,804,164 133,825,439
Giá vốn hàng bán 112,517,612 120,077,082 125,450,759 118,119,031
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 13,228,099 16,097,998 16,353,405 15,706,407
Lợi nhuận tài chính -2,092,350 -2,159,741 -1,648,611 -1,741,948
Lợi nhuận khác -1,843 23,763 -36,878 -110,492
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,084,104 2,777,790 3,204,624 1,249,242
Lợi nhuận sau thuế 1,651,810 2,212,058 2,507,886 859,317
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,651,810 2,212,058 2,507,886 859,317
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 160,725,530 149,097,114 151,929,042 172,855,955
Tổng tài sản 227,721,847 215,990,012 216,673,125 239,540,455
Nợ ngắn hạn 153,465,935 142,257,097 145,472,325 166,936,354
Tổng nợ 158,524,258 145,651,649 148,866,876 171,994,677
Vốn chủ sở hữu 69,197,588 70,338,363 67,806,249 67,545,778
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.