MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

HTC

 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HNX)

CTCP Thương mại Hóc Môn - HOTRACO - HTC
Tiền thân của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Hóc Môn. Công ty phát triển theo hướng tập trung hóa dựa trên đầu tư chiều sâu các ngành chiến lược là kinh doanh xăng dầu, quản lý và kinh doanh chợ đầu mối và kinh doanh giết mổ gia súc...phấn đấu đến năm 2020 Công ty sẽ trở thành một công ty lớn, hoạt động theo mô hình Tổng công ty đa ngành, đa lĩnh vực.
Cập nhật:
15:15 T6, 19/07/2024
21.80
  0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  21.8
 • Giá trần
  23.9
 • Giá sàn
  19.7
 • Giá mở cửa
  21.8
 • Giá cao nhất
  0
 • Giá thấp nhất
  0
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  -0.05 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 07/05/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 74.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 3,500,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 30/05/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 28/03/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 18/12/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 28/09/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 10/04/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 27/12/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 26/09/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 20/06/2022: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 50%
- 26/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 07/01/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 08/11/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 13/09/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 01/06/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 14/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 21/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 20/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 17/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 19/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 15/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 04/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 08/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 02/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 11/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 07/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 28/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 26/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3.75%
- 06/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 09/12/2016: Phát hành cho CBCNV 00
- 08/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 06/07/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- 26/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 26/02/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 04/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 30/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 22/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 30/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 12/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 08/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 26/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 28/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 25/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 28/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 10/01/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 07/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 18/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  2.67
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  2.67
 •        P/E :
  8.16
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  18.18
 •        P/B:
  1.20
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  1
 • KLCP đang niêm yết:
  16,499,993
 • KLCP đang lưu hành:
  16,499,993
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  359.70
(*) Số liệu EPS tính tới Quý I năm 2024 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 228,824,847 278,942,506 281,905,106 238,076,194
Giá vốn hàng bán 201,210,901 240,193,515 245,681,594 206,008,286
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 27,613,946 38,748,991 36,223,512 32,067,908
Lợi nhuận tài chính 2,308,407 2,549,755 2,280,967 1,743,859
Lợi nhuận khác 7,487 -130,370 117,148 260,044
Tổng lợi nhuận trước thuế 10,779,391 17,564,086 15,693,080 10,134,985
Lợi nhuận sau thuế 8,710,831 14,078,832 13,081,191 8,183,697
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 8,710,831 14,078,832 13,081,191 8,183,697
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 240,686,194 285,924,376 276,405,202 273,798,773
Tổng tài sản 623,253,400 622,301,225 596,586,762 593,402,809
Nợ ngắn hạn 215,840,047 210,068,237 184,428,787 176,714,325
Tổng nợ 321,705,571 315,833,761 286,938,103 280,877,765
Vốn chủ sở hữu 301,547,829 306,467,463 309,648,659 312,525,044
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.