TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HTC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/09/2022 0.00  22.00  -2.40 (-9.84 %)    300  7,000,000  24.40  24.00  24.00  22.00 
29/09/2022 0.00  24.40  0.00 (0.00 %)    24.40  0.0  0.00  0.00 
28/09/2022 0.00  24.40  -0.60 (-2.40 %)    100  2,440,000  25.00  24.40  24.40  24.40 
27/09/2022 0.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  0.0  0.00  0.00 
26/09/2022 25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.00  25.00  25.00 
23/09/2022 25.00  25.30  0.00 (0.00 %)    25.30  25.3  25.30  25.30 
22/09/2022 25.00  25.30  -2.70 (-9.64 %)    200  5,070,000  28.00  25.40  25.40  25.30 
21/09/2022 27.67  28.00  0.00 (0.00 %)    28.00  28.0  28.00  28.00 
20/09/2022 27.67  28.00  2.30 (8.95 %)    400  10,870,000  25.70  24.50  28.20  24.50 
19/09/2022 25.39  25.70  2.30 (9.83 %)    200  5,030,000  23.40  24.6  25.70  24.60 
16/09/2022 23.12  23.40  -2.40 (-9.30 %)    113  2,642,900  25.80  23.40  23.40  23.40 
15/09/2022 25.49  25.80  2.30 (9.79 %)    200  4,700,000  23.50  21.2  25.80  21.20 
14/09/2022 23.22  23.50  -0.20 (-0.84 %)    100  2,350,000  23.70  23.50  23.50  23.50 
13/09/2022 23.42  23.70  0.00 (0.00 %)    50  1,185,000  23.70  23.7  23.70  23.70 
12/09/2022 23.42  23.70  0.00 (0.00 %)    23.70  23.70  23.70  23.70 
09/09/2022 23.42  23.70  -2.10 (-8.14 %)    22,200  617,680,000  25.80  28.3  28.30  23.70 
08/09/2022 25.49  25.80  2.20 (9.32 %)    100  2,580,000  23.60  25.80  25.80  25.80 
07/09/2022 23.32  23.60  0.00 (0.00 %)    23.60  23.6  23.60  23.60 
06/09/2022 23.32  23.60  0.00 (0.00 %)    600  14,160,000  23.60  23.60  23.60  23.60 
05/09/2022 23.32  23.60  0.00 (0.00 %)    23.60  23.6  23.60  23.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.