MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

HVX

 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HOSE)

CTCP Xi măng Vicem Hải Vân - HVX
Tiền thân Công ty cổ phần Xi Măng Hải Vân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.Thực hiện Quyết định số 1861/QĐ-XMVN ngày 08/11/2007 về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Công ty cổ phần xi măng Hải Vân được Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam nắm giữ cổ phần vốn chi phối, có năng lực sản xuất 900.000 tấn/năm.
Đưa cp vào diện bị cảnh báo từ 22.3.2024 do LNST chưa pp tại 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán 2023 là số âm.
Cập nhật:
15:15 T2, 15/07/2024
2.84
  -0.01 (-0.35%)
Khối lượng
400
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  2.85
 • Giá trần
  3.04
 • Giá sàn
  2.66
 • Giá mở cửa
  2.76
 • Giá cao nhất
  2.84
 • Giá thấp nhất
  2.76
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  49.81 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.4
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 15,500,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 05/08/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 17/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 04/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 07/11/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 116%
- 10/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3,2%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  -2.03
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  -2.03
 •        P/E :
  -1.40
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  8.42
 •        P/B:
  0.34
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  11,010
 • KLCP đang niêm yết:
  38,525,250
 • KLCP đang lưu hành:
  41,525,250
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  117.93
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 172,888,834 129,682,271 90,367,308 55,701,079
Giá vốn hàng bán 179,664,635 131,803,601 104,321,470 66,424,332
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV -9,511,417 -5,019,917 -16,111,543 -11,634,268
Lợi nhuận tài chính -2,168,429 -931,518 -1,241,455 -1,511,897
Lợi nhuận khác -226 31,951 -18,919 -3,608
Tổng lợi nhuận trước thuế -18,752,276 -15,765,491 -29,588,508 -20,093,648
Lợi nhuận sau thuế -18,717,495 -15,901,843 -29,595,351 -20,111,149
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -18,717,495 -15,901,843 -29,595,351 -20,111,149
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 152,489,424 164,631,845 162,397,165 160,552,105
Tổng tài sản 710,517,301 713,580,190 686,421,082 674,138,462
Nợ ngắn hạn 294,908,741 313,873,473 311,552,557 324,050,792
Tổng nợ 295,476,523 314,441,256 316,877,499 324,673,889
Vốn chủ sở hữu 415,040,778 399,138,935 369,543,583 349,464,573
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.