MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HVX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HVX Bùi Viết Minh Thành viên HĐQT      109,210  150,000    16/11/2014  15/12/2014  100,000    15/12/2014  209,210  0.50  
HVX Bùi Viết Minh Thành viên HĐQT      101,880  107,000    09/09/2013  09/10/2013  7,330    09/10/2013  109,210  0.26  
HVX Bùi Viết Minh Giám đốc      51,290  50,000    12/05/2011  29/06/2011  50,590    01/06/2011  101,880  0.25  
HVX Bùi Viết Minh Giám đốc      31,330    50,000  13/02/2011  17/03/2011    19,960  17/03/2011  51,290  0.12  
HVX CTCP Chứng khoán Bảo Việt       1,155,000    400,000  20/12/2010  17/02/2011    354,230  17/02/2011  803,240  1.93 Đăng ký mua và bán 
HVX CTCP Chứng khoán Bảo Việt       1,155,000  400,000    20/12/2010  17/02/2011  2,470    17/02/2011    0.00  
HVX Bùi Viết Minh Giám đốc      3,000  50,000    09/11/2010  30/12/2010  28,330    30/12/2010  31,330  0.08  
HVX CTCP Chứng khoán Bảo Việt       1,200,000    500,000  13/10/2010  12/12/2010    45,000  12/12/2010  1,155,000  2.78  
HVX CTCP Chứng khoán Bảo Việt       1,200,000  500,000    13/10/2010  12/12/2010        1,200,000  2.89  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.