MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

APF

 Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (UpCOM)

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi - APFCO - APF
Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi theo Quyết định số 252/QĐ-UB ngày 25/12/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3403000019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 26/12/2003.
Cập nhật:
14:15 T4, 24/07/2024
61.50
  1.2 (1.99%)
Khối lượng
17,150
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  60.3
 • Giá trần
  69.3
 • Giá sàn
  51.3
 • Giá mở cửa
  60
 • Giá cao nhất
  61.5
 • Giá thấp nhất
  59.8
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  0.00 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/06/2017
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 63.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 10,893,557
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 09/07/2024: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 04/07/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
- 24/01/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 10/01/2024: Phát hành cho CBCNV 00
- 20/06/2023: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 19/06/2023: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 25/05/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
- 23/02/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 30/08/2022: Phát hành cho CBCNV 00
- 30/06/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 26/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
- 15/06/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 27/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
- 25/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 24/07/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 29/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 24/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 28/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 17/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20.22%
- 02/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 11/06/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 17/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 27%
- 17/10/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 20%
- 27/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  9.11
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  9.11
 •        P/E :
  6.75
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  45.54
 •        P/B:
  1.55
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  11,086
 • KLCP đang niêm yết:
  27,064,447
 • KLCP đang lưu hành:
  29,770,578
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  1,830.89
(*) Số liệu EPS tính tới Quý I năm 2024 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,362,165,402 1,012,539,837 2,085,356,782 2,639,785,510
Giá vốn hàng bán 1,216,030,065 925,527,960 1,929,585,629 2,395,640,399
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 146,135,337 87,011,876 155,771,154 244,145,111
Lợi nhuận tài chính -20,204,716 -4,120,681 8,344,011 37,168,583
Lợi nhuận khác -58,071 -147,881 193,217 -22,760
Tổng lợi nhuận trước thuế 60,448,835 31,106,102 49,123,866 98,877,020
Lợi nhuận sau thuế 60,448,835 31,106,102 47,525,222 98,877,020
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 53,378,203 30,170,276 46,490,433 97,886,339
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 1,123,813,962 1,207,173,770 1,903,770,976 2,750,270,877
Tổng tài sản 2,190,440,484 2,397,317,957 3,166,244,801 3,958,800,822
Nợ ngắn hạn 1,089,030,883 1,261,563,840 1,928,358,715 2,631,200,419
Tổng nợ 1,173,757,319 1,346,290,277 2,057,736,838 2,777,519,650
Vốn chủ sở hữu 1,016,683,165 1,051,027,680 1,108,507,963 1,181,281,173
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.