MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

FCM

 Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (HOSE)

Công ty cổ phần Khoáng sản FECON - FECON Mining - FCM
Công ty cổ phần Khoáng sản FECON tiền thân là Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON (Công ty con của Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON) thành lập ngày 03/09/2007 với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Ngày 05/05/2010, Công ty TNHH Cọc bê tông dự ứng lực FECON chuyên đôi thành Công ty cổ phần Bê tông dự ứng lực PVC-FECON. Từ ngày 20/02/2013, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Khoáng sản FECON.
Cập nhật:
15:15 T6, 19/07/2024
3.86
  -0.07 (-1.78%)
Khối lượng
30,200
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  3.93
 • Giá trần
  4.2
 • Giá sàn
  3.66
 • Giá mở cửa
  3.94
 • Giá cao nhất
  3.95
 • Giá thấp nhất
  3.86
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  4,000
 • GT Mua
  0.02 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  46.06 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/05/2013
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.2
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 26,800,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 19/09/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
- 29/11/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
- 06/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 17/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 18/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 11/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 07/08/2014: Phát hành riêng lẻ 00
- 18/07/2014: Phát hành cho CBCNV 00
- 09/06/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 50%
- 08/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.34
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.34
 •        P/E :
  11.31
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  12.96
 •        P/B:
  0.30
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  35,810
 • KLCP đang niêm yết:
  45,099,969
 • KLCP đang lưu hành:
  45,099,969
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  174.09
(*) Số liệu EPS tính tới Quý I năm 2024 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 127,084,966 129,830,124 140,545,730 79,878,814
Giá vốn hàng bán 108,165,695 112,869,947 126,008,945 72,581,900
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 18,901,121 16,736,351 10,126,871 6,365,671
Lợi nhuận tài chính -2,288,033 -2,669,860 -1,072,509 -2,061,101
Lợi nhuận khác -40,239 273,269 -36,887 -44,745
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,169,439 6,715,329 4,675,689 364,819
Lợi nhuận sau thuế 4,663,381 5,722,170 3,439,873 -168,157
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 5,317,492 4,962,411 4,166,308 945,007
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 698,257,334 689,233,653 678,691,961 708,030,438
Tổng tài sản 833,443,233 818,331,861 804,026,462 828,570,661
Nợ ngắn hạn 257,315,981 236,682,477 219,132,705 243,834,837
Tổng nợ 257,606,981 236,961,477 219,418,705 244,126,837
Vốn chủ sở hữu 575,836,252 581,370,384 584,607,757 584,443,824
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.