MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FCM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FCM Công ty cổ phần FECON   Phạm Trung Thành  Giám đốc  2,069,703    2,069,703  03/03/2022  31/03/2022    2,069,700  20/03/2022  0.00  
FCM Công ty cổ phần FECON       3,569,703    1,500,000  10/02/2022  10/03/2022    1,500,000  28/02/2022  2,069,703  4.59  
FCM Công ty cổ phần FECON   Phạm Trung Thành  Giám đốc  4,510,103    1,500,000  05/01/2022  30/01/2022    940,400  27/01/2022  3,569,703  7.92  
FCM Công ty cổ phần FECON       4,491,494    391,400  15/11/2021  14/12/2021    391,400  18/11/2021  4,100,094  9.09  
FCM Nguyễn Văn Hiệp       2,740,000            1,240,000  21/09/2021  1,500,000  3.33  
FCM Nguyễn Văn Hiệp       2,044,580          177,420    27/05/2020  2,222,000  4.93  
FCM Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ               20,910,000    25/09/2018  20,910,000  46.36  
FCM Công ty cổ phần FECON   Hà Thế Phương  Chủ tịch HĐQT  14,760,000    10,660,000  18/09/2018  17/10/2018    10,268,506  17/10/2018  4,491,494  9.96  
FCM Hà Hải Yến Con  Hà Thế Phương  Chủ tịch HĐQT  9,000    9,000  31/07/2017  29/08/2017    9,000  03/08/2017    0.00  
FCM Hà Hải Yến Con  Hà Thế Phương  Chủ tịch HĐQT  9,000    9,000  11/07/2016  07/08/2016      07/08/2016  9,000  0.02  
FCM Trương Thị Chinh Mẹ  Nguyễn Mạnh Quân  Thành viên BKS  29,000    29,000  03/05/2016  31/05/2016    29,000  24/05/2016    0.00  
FCM Hà Hải Yến Con  Hà Thế Phương  Chủ tịch HĐQT  9,000    9,000  24/04/2016  22/05/2016      22/05/2016  9,000  0.02  
FCM Trương Thị Chinh Mẹ  Nguyễn Mạnh Quân  Thành viên BKS  29,000    29,000  23/03/2016  21/04/2016      21/04/2016  29,000  0.06  
FCM Hà Hải Yến Con  Hà Thế Phương  Chủ tịch HĐQT      24/01/2016  24/01/2016  9,000    24/01/2016  9,000  0.02  
FCM Trương Thị Chinh Mẹ  Nguyễn Mạnh Quân  Thành viên BKS  8,700      24/01/2016  24/01/2016  20,300    24/01/2016  29,000  0.06  
FCM Nguyễn Mạnh Quân Thành viên BKS          08/06/2015  08/06/2015  6,000    08/06/2015  6,000  0.01  
FCM Lê Quang Trung Phó Giám đốc Kỹ thuật      10,000  2,000    10/05/2015  28/05/2015  2,000    10/05/2015  12,000  0.03  
FCM Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON   Hà Thế Lộng  Chủ tịch HĐQT  14,625,000  135,000    06/10/2014  02/11/2014  135,000    06/10/2014  14,760,000  32.73  
FCM Nguyễn Thanh Phương Trưởng BKS      1,000    1,000  23/09/2014  16/10/2014    1,000  06/10/2014    0.00  
FCM Nguyễn Tuấn Hưng chồng  Ngô Thị Thanh  Thành viên BKS  10,000    10,000  22/09/2014  16/10/2014    10,000  29/09/2014    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.