MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/03/2024, 00:00
VSG

 Công ty Cổ phần Container Phía Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: VSG 2.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VSG: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSG của CTCP Container Phía Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
VSG: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)
VSG: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)
VSG: Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát
VSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VSG: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hoàng và Bùi Duy Tuyến
VSG: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thùy Khanh
VSG: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VSG: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
VSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VSG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.