MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 29/05/2024, 00:00
VSG

 Công ty Cổ phần Container Phía Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: VSG 1.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VSG: Thay đổi nhân sự thành viên BKS công ty
Các tin khác
VSG: Vũ Khắc Tuấn - đã mua 35.700 cp - trở thành CĐL
VSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VSG: Thay đổi nhân sự thành viên BKS công ty
VSG: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)
VSG: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)
VSG: Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát
VSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VSG: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hoàng và Bùi Duy Tuyến
VSG: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thùy Khanh
VSG: 29.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.